"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 3


Изгубен и намерен

Стих за запомняне:
"А Исус напредваше в мъдрост и в ръст."
/Лука 2:52/


Какво най-много обичате да правите по време на съботното училище и в църквата? Да пеете песни? Да давате дарения? Да слушате истории за Исус?

Исус ходеше в една малка църква близо до дома му всяка събота. Но един път в годината семейството му отивало в една голяма сграда, наречена Храма. Там много хора празнували Пасхата, за да не забравят времето, когато Моисей извел Израил от Египет.

Веднъж в големия Храм учителите разговаряли с Исус. Той задал много въпроси на учителите. Те харесали въпросите на Исус.

Скоро учителите започнали да задават въпроси на Исус! Те били изненадани, че Той знаел толкова много. Учителите смятали, че само момчетата, които ходят в едно специално училище знаели толкова много за Бог.

Когато специалният ден приключил, родителите на Исус си тръгнали към къщи. Но Исус не бил с тях. Те си мислели, че Той е с приятелите си. След като изминали един ден път, те започнали да го търсят, но не го намерили.

- Трябва да се върнем в града! - изплакала Мария на Йосиф - Трябва да намерим Исус.

Те вече бяха изминали дълъг път и връщането в Ерусалим им отнело много време.В града Мария и Йосиф търсели Исус навсякъде. Те питали хората:

- Виждали ли сте нашия син Исус?

Но никой не го бил виждал.

Накрая Мария и Йосиф решили да потърсят Исус в големия Храм. Те го открили там, че разговаря с учителите от Храма. Мария се успокоила, но също така била много учудена.

Когато си тръгвали от града и отново поели по пътя към дома, Мария и Йосиф разговаряли с Исус за времето му прекарано в Храма с учителите. Мария била щастлива да види отново Исус, но искала да накара Исус да разбере, че те са се тревожили за Него.

- Исусе, защо направи това? - попитала Мария - Ние те търсихме навсякъде.

- Защо мамо?- попитал Исус - Не знаехте ли, че трябва да бъда на разположение на Баща Ми?

Мария и Йосиф не разбрали какво имал предвид.

Разбирате ли? Каква работа има в една църква? Да, хората научават за Бог. Точно това е правил Исус в големия Храм. Сега Той знаел, че Бог е Неговият истински Баща. И Той знаел, че ще помага на хората, когато порасне.

Created by ULimited®