"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 7


Изгубен и намерен

Стих за запомняне:
[Бог каза:] "Наистина те
възлюбих с вечна любов"

/Еремия 31:3/

Някога загубвал ли си любимата си играчка? Провери ли всяко място, за което се сети? Твоята изгубена играчка е като монетата в една история, която Исус разказал.

Имало една жена, коятo притежавала 10 сребърни монети. Те били много ценни за нея и тя много добре се грижела за тях. Един ден й се сторило, че една от тях липсвала. За да бъде сигурна тя погледнала отново. Със сигурност - имало само девет от тях!

Тази жена вероятно живеела в къща с пръсен под, покрит с чиста слама. Къщата имала само един малък прозорец и затова било тъмно. Когато жената осъзнала, че монетата й я няма, тя знаела, че трябва да е паднала някъде на пода. Тя се намирала някъде в сламата! Тъй като нямало много светлина в къщата й, това щяло да отнеме доста време да я намери!

Но тази монета била много ценна за жената. Тя била специална, защото я получила, когато се омъжила. Най-важното нещо за нея било да намери монетата. Всичко друго, което била започнала да прави, можело да почака. Затова тя запалила лампата, за да стане по-светло и започнала да търси. Внимателно, внимателно, тя отместила цялата слама като гледала дали нещо ще проблесне и дали ще чуе звук ако монетата е паднала и се е ударила в твърдия под. И след като махнала цялата слама, я изнесла навън.

След това измела цялата къща внимателно като гледала отблизо за монетата си. Първо едната част от къщата, после другата част като носела със себе си лампата. Бавно и внимателно, дори много внимателно, тя помела пода като търсела монетата си.

И тогава - сякаш нещо малко проблеснало. Тя се навела да погледне и оставила настрана лопатата с боклука. Да! Това била нейната монета!

Тя я намерила! Жената била толкова щастлива! Затова изтичала и казала на приятелите и съседите си.

- Моята монета! Намерих изгубената си монета!

И те много се зарадвали за нея.

- Елате - казала тя - елате да празнувате с мен.

Бог е като тази жена, а ние сме като изгубената монета. Ние сме толкова ценни за Бог, че Той не иска да ни изгуби. Той ще ни търси, защото иска да Му принадлежим. И иска да му помогнем да потърси и други момчета и момичета или дори майки или татковци, които не познават Исус. Той иска всички ние да живеем с Него на небето завинаги.

Скоро, много скоро, Исус ще дойде за нас и ще ни вземе, за да живеем с Него. На небето ние ще седим с Исус и ще слушаме прекрасните истории, които Той ще ни разказва. Небето ще бъде специално място за всички, които изберат да принадлежат на Исус.

Created by ULimited®