"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 10


Първата Коледа

Стих за запомняне:
"Да благодарим на Бога
за Неговия неизказан дар!"

/2 Коринтяни 9:15/

Бил ли си някога на дълго пътуване? Искало ли ти се е да спреш и да си починеш? Преди много години Мария и Йосиф пътували към градчето Витлеем. Това пътуване променило живота им.

Във Витлеем било шумно и пълно с хора. Те се блъскали по главните улици и всички били много уморени. Били пътували дълго, за да стигнат във Витлеем. Царят бил заповядал да бъдат преброени всички хора, които живеели в страната. Всеки мъж е трябвало да заведе семейството си до своето родно място, за да бъдат записани имената им в списъците за преброяване. Всички тези хора били дошли във Витлеем, за да бъдат преброени. Двама от тях били Мария и Йосиф. Те живеели в Назарет, но както всички други посетители в претъпкания град, те били дошли да се запишат, защото Йосиф бил роден тук. Пътуването било много дълго и те били ужасно изморени. А Мария очаквала да роди бебето си всеки момент.

Те спрели в малката гостилничка в града. Но били закъснели. Преди тях били пристигнали много други хора. В гостилничката нямало свободни стаи.

Но собственикът на гостилничката съжалил Мария и Йосиф. Той видял колко изморена била Мария и наистина искал да им помогне. Затова им позволил да останат в обора, където били неговите животни. Там Мария и Йосиф си направили легла от сламата. И там се родило бебето!


Мария повила малкото си новородено момченце в топли дрехи и го гушнала силно. То било най-голямата й скъпоценност - толкова било красиво. След това тя внимателно го сложила да си легне в яслата, пълна със слама. Тя нямала друго креватче, което да му приготви.

Но синът на Мария не бил обикновено бебе. Той бил Исус, Принцът на небето! Той дошъл на Земята като бебенце, за да ни покаже какъв е Бог. Той оставил красивото и славно небе, за да се роди в обор и за да спи в сламено легло. Той се отказал от живота със Своя небесен Баща и с ангелите, за да се роди при крави и магаренца. Той искал да напусне небето, за да спаси целия свят от греха.

Коледа е рожденият ден на Исус. Всяка Коледа ние си спомняме как Той реши да се роди в обор, да живее на Земята, за да ни покаже какъв е Бог. Коледа е време, когато можем да Му благодарим, че дойде да ни спаси. Коледа е време, когато можем да споделим с всички Неговата любов.

Created by ULimited®