"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 11


Първата Коледна песен

Стих за запомняне:
"Всеки съвършен дар е от Бог"
/Яков 1:17/

Какво правиш, когато нещо наистина прекрасно ти се случи? Искаш ли да го разкажеш на някой друг? Някога чувстваш ли, че все едно пееш?

Нощта, през която Исус се роди, бе една много специална нощ за всички ангели в небето. Те гледаха развълнувано как Исус се роди в обор и как майка Му Мария нежно Го повиваше и поставяше в яслите. Те не можеха да останат мълчаливи дори и за минута повече. Бог току-що бе дал на света скъпоценния дар - Неговият Син. Това бяха чудесни новини!

Но никой на земята не знаеше за чудното нещо, което току-що се бе случило. Нямаше никой, който да привества Исус, новороденият Цар. Ангелите искаха да споделят щастието си с някого, но всички във Витлеем си бяха вече легнали и заспали. Те трябваше да разкажат на някой! На кого щяха да разкажат?

През нощта овчарите пазеха овцете на склона близо до града. Точно тази нощ може би овчарите са си говорили за обещанието, което Бог им бе дал преди толкава много време. Те знаеха, че Бог бе обещал да изпрати Спасител и се молеха Той да дойде скоро.


Внезапно овчарите видяха ярка светлина. Никога не бяха виждали нещо, което да свети толкова ярко през нощта и затова се уплашиха. Като погледнаха нагоре, чуха глас. Ярката светлина бе ангел!

- Не бойте се- каза ангелът.- Благовестявам ви голяма радост. Днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ. Ще Го намерите повит и лежащ в ясли.

Изведнъж небето бе осветено от стотици великолепни и блестящи ангели. Те запяха песен, различна от която и да е друга песен, коята овчарите бяха чували някога. Овчарите наблюдаваха и слушаха изумени:

"Слава на Бога във висините
и на земята мир между човеците."

Ангелите били толкова щастливи да споделят новината за раждането на Исус! Тяхната красива песен идвала от сърцето и преливала от радост. Това била песен на хвала за скъпоценния дар Исус.

И това била първата Коледна песен. Днес все още пеем песни за раждането на Исус. И благодарим на Бог за скъпоценния дар - Неговият Син, Исус.

Created by ULimited®