"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 1


Събуди се малко момиче

Стих за запомняне:
"Моля се да благоуспяваш
във всичко и да си здрав."

/3 Йоаново 2/

Как се чувстваш, когато някой, когото обичаш, е болен? Какво правиш тогава?

Яир бил известен човек. Той имал много важна работа в синагогата. Но това нямало никакво значение, когато дъщеричката му се разболяла и нищо и никой не можел да й помогне.

Но Яир познавал Един, Който може да я излекува. Той бил чувал да разказват за чудесата на Исус, как Той лекувал хората. Затова Яир отишъл при Исус.

Открил го заобиколен от голяма тълпа в къщата на Леви Матей. Той успял да се промъкне между хората и когато стигнал до Исус, коленичил в нозете Му.

- Дъщеричката ми умира - заплакал Яир. - Моля те, ела и сложи ръцете Си на нея, за да оздравее и да живее.

Молбата на бащата докоснала сърцето на Исус. Той веднага тръгнал с Яир към къщата му.

Но преди да стигнат, дотичал един човек при тях и казал на Яир:

- Не притеснявай вече Исус. Детенцето ти умря преди няколко минути.

Исус обаче не обърнал внимание на тези думи.

- Не се тревожи - казал Той на Яир. - Аз ще й помогна.

Когато стигнали в къщата, хората плачели и тъгували. Исус помолил всички да излязат навън. Само Яир, неговата жена и трима от учениците на Исус останали в къщата.

Момиченцето лежало в креватчето си. Очичките му били затворени. То не помръдвало, нито дишало! Исус взел ръчичката му в своята и казал:

- Момиченце, чуй Ме. Стани!

Изведнъж момиченцето започнало да диша! То отворило очички, седнало в креватчето и се усмихнало. Исус също се усмихнал. Тогава се обърнал към майката на детенцето и казал:

- Дайте й нещо за ядене!

Яир и неговата жена били толкова щастливи! Исус чул молбата на Яир за помощ. И отишъл с него, макар и всички да казвали, че било прекалено късно. И сега тяхното малкото момиченце било съживено. Двамата били толкова щастливи, че помолили Исус за помощ. Те били радостни, че Исус ги бил послушал. Какво щастие да видят момиченцето си отново живо и здраво!

Исус обичал малкото момиченце. Обичал също нейните мама и татко. Той незабавно ги послушал. Исус обича и теб. Той винаги слуша твоите молитви.

Created by ULimited®