"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 2


Празненството на Исус
за оздравяването

Стих за запомняне:
"Болен бях и ме посетихте."
/Матей 25:36/

Някога имали ли сте висока температура? Спомняте ли си какво е да си топъл и болен? Преди много години Исус помогнал на един човек с висока температура.

Исус бил уморен. Той имал напрегнат ден, през който обучавал хората и вече имал нужда от почивка. Петър бил един от специалните помощници на Исус и домът му бил наблизо. Така че Исус отишъл в къщата на Петър да си почине. Той си помислил, че ще може малко да си подремне.

Но в къщата на Петър имало проблем. Майката на жената на Петър била болна. Тя имала висока температура и нямало лекарство, което да може да я излекува. Семейството на Петър се притеснявали за нея.

- Ще помоля Исус да й помогне - решил Петър. И така и направил.

Петър казал на Исус за майката на жена си и за ужасната треска, която не минавала. Той наистина искал Исус да й помогне.

Исус влязъл с Петър съвсем тихо в стаята, където болната жена си почивала. Тя била толкова болна! Тя била твърде болна, за да стане и да се погрижи за семейството си.

Исус й се усмихнал мило. Тогава тихо се навел над жената и казал на треската да се махне. И така и станало! Тя станала веднага и приготвила храна за Исус и Неговите помощници.

Това били големи новини! Някой, който посетил Петър успял да излекува болната жена! Някой казал на съседа, който казал на някой друг, който казал на трети. Скоро хората в града узнали, че Исус бил излекувал тъщата на Петър. И много бързо се насъбрала тълпа около къщата на Петър. Някои от тях били болни. Други довели приятели или любими, които били болни. Някои вървели сами, а други трябвало да бъдат носени от приятели. Но така те идвали постоянно. Изглеждало, че никога няма да спрат!

Исус обичал всеки един от тях. Той бил тъжен, когато виждал толкова много страдащи хора. Той искал всички да бъдат здрави. И така час след час, до късно през нощта той ги изцелил. Той не спрял да си почине докато последният човек не бъде излекуван.

Какъв вълнуващ ден бил този. Исус все още бил уморен, но бил и щастлив. Той бил щастлив, че успял да помогне на толкова много болни хора.

Исус би искал от нас да помагаме на хората, които са болни. Какво можеш да направиш? Можеш да се усмихваш Можеш да изпееш някоя весела песен. Можеш да им дадеш една чаша вода. Но най-вече можеш да се помолиш и попиташ Исус да им помогне да се излекуват. Исус винаги ще чуе твоите молитви.

Created by ULimited®