"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 3


Уши, с които да чуваш

Стих за запомняне:
"Говори, Господи, защото слугата Ти слуша."
/1 Царе 3:9/

Когато някой те повика да дойдеш, отиваш ли бързо? Или се движиш бавно, или не се движиш изобщо? Малкият Самуил чул някой да го вика. Какво мислиш, че направил той?

Илий, старият свещеник, похъркваше спокойно в леглото си. Момчето Самуил спеше дълбоко наблизо.

Господ погледна с любов към спящия Самуил.

- Самуиле! Самуиле! - проговори Господ.

Самуил отвори очите си. Повикал ли го беше някой? Той отиде бързо до леглото на Илий.

- Тук съм! - каза Самуил, влизайки в тъмната стая на Илий. - Ти ме повика.

Илий отвори очите си.

- Не съм те викал - каза той сънено. - Отивай обратно в леглото.

Самуил направи както му беше казано и бързо заспа отново. Отново Господ погледна с любов към спящия Самуил.

- Самуиле! Самуиле! - извика Господ отново.

Самуиловите очи се опулиха. Той скочи от леглото. Това със сигурност трябва да е Илий, който го вика. Той отиде бързо до стаята на Илий.

- Ето ме - каза той. - Как мога да ти помогна?

Илий отвори очите си отново.

- Не съм викал - прошепна той. - Връщай се обратно в леглото.

Самуил излезе бавно от стаята на Илий. Някой го беше повикал. Ако не е Илий, кой може да е?

Самуил не разпозна Господния глас, защото не Го беше чувал никога преди. Самуил легна обратно. Много скоро той спеше отново дълбоко.

Още веднъж Господ погледна с любов към спящия Самуил.

- Самуиле! Самуиле! - каза Господ трети път.

Самуил отвори очите си. Още веднъж той отиде бързо при Илий.

-Тук съм - каза той.

Внезапно Илий разбра кой викаше момчето.

- Иди обратно в леглото - каза Илий. - Ако Той те повика отново, кажи: "Говори, Господи, защото слугата Ти слуша."

Сърцето на Самуил биеше бързо. Наистина ли бе възможно Господ да му говори? Защо? Защо Господ ще вика името му? Самуил се върна обратно в леглото. Но този път той лежеше там с широко отворени очи. Той чакаше. Той слушаше. Господ погледна с любов към напълно будния Самуил.

- Самуиле! Самуиле! - каза Той с нежен глас.

А Самуил отговори:

- Говори, защото слугата Ти слуша.

Господ се усмихна. Той знаеше, че Самуил, въпреки че все още беше дете, щеше да Го слуша. Самуил наистина искаше да бъде Негов помощник.

А Бог иска ти да Го слушаш днес. Той иска ти също да бъдеш Негов помощник. Ти Го слушаш, когато слушаш Неговите Библейски думи. Ти Го слушаш, когато учиш своя стих за запомняне. Слушай внимателно за Божиите думи, когато четеш Неговата Библия. Те ще ти помогнат да бъдеш Негов помощник всеки ден.

Created by ULimited®