"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 4


Служенето на Самул

Стих за запомняне:
"Самуил беше съдия над Израел
през всичките дни на живота си."

/1 Царе 7:15/

Какъв ще станеш, когато пораснеш? Ще бъдеш ли водач, като Самуил?

Божия народ, израилтяните, бяха започнали да се покланят на идолите на своите съседи, филистимците. Един от тези идоли беше Ваал, филистимски бог на гръмотевиците и дъжда. Много от израилтяните имаха малки идоли на Ваал в своите домове.

Бог изпрати Самуил да говори с хората.

- Помнете, името Израел означава "ръководен от Бога" - започна той. - Обърнете се към Бога с цялото си сърце! Изхвърлете идолите си. Предайте се на Бога и му служете".

Израилтяните послушаха Самуил. те строшиха всичките си идоли и започнаха да се покланят отново на Бога.

После Самуил каза:

- Съберете целия Израел в Масфа, и там ще се помоля за вас на Господа.

И тъй събраха се хората в Масфа.

- Съгрешихме против Господа! - признаха те. - Съжаляваме, ние наистина много съжаляваме.

Филистимците чуха, че израилтяните са се събрали в Масфа и рекоха:

- Да ги нападнем! - Така филистимските управници събраха войската и тръгнаха към Масфа.

- Филистимците идват! Филистимците идват! - викаше един младеж, като тичаше нагоре по пътя.

Израилтяните се спогледаха един друг с широко отворени очи.

- Помоли Бога да ни запази от филистимците! - започнаха да се молят те на Самуил.

Разбира се Самуил направи, каквото народа поиска от него и Божият могъщ глас прогърмя от небето, проехтя в планините, разтърси въздуха. Разтресе, разлюля и изтрещя.

Филистимците се стреснаха. Изтърваха мечовете и копията си и се разбягаха, кой, накъдето може.

Филистимците мислеха, че техният бог Ваал беше богът на гръмотевиците. Така истинския Бог използва гръмотевици, за да им покаже, че Той е по-могъщ от всеки идол.

Самуил постави огромен камък за паметник на пътя към Масфа. Той искаше хората на Израел винаги да помнят как истинския Бог ги беше спасил. През следващите години децата щяха да питат: "Защо е поставен там този голям камък?" А родителите щяха да разказват чудната история.

Самуил беше управител в Израел до края на живота си. Той служеше на Бога през всичките си години.

Ти искаш ли също да служиш на Бога? Как би могъл да му служиш днес?

Created by ULimited®