"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 5


По всяко време, на всяко място

Стих за запомняне:
"... ще Ми се помолите; и Аз ще ви послушам."
/Еремия 29:12/

Какво е най-тихото място, което знаете? Това специално място, което харесвате, навън ли е? Това вашето собствено местенце за размишление ли е? Исус също имаше любимо тихо място.

Беше тъмно, много тъмно. Нощните птици гукаха, а щурците цвърчаха. Почти всички бяха дълбоко заспали. Причината за това беше, че беше много рано сутринта, точно преди развиделяване. Вие и аз можем да го наречем посред нощ. Но някой беше станал и вървеше тихо из улиците на селото. Той се промъкна покрай къщите и излезе навън сред полето. Проправи си път нагоре по склона на планината и там Той спря и падна на коленете Си.

Това беше Исус. Всяка сутрин Исус се събуждаше много рано, преди всички останали. Той обичаше това време понеже беше толкова тихо. То Му даваше възможност да прекара време насаме с Бог.

По-късно през деня хората щяха да се тълпят около Исус, за да Го слушат и задават въпроси. Щяха да носят болни хора, за да Ги изцели. Децата щяха да молят за истории.

Исус обичаше да разказва истории, да помага и лекува хората. Но преди да можеше да прекара цял ден с хората, Той знаеше, че се нуждае от време насаме, за да говори с небесния Си Баща.

Исус казваше на Своя Баща, Бог, колко много Го обича. Той казваше на Бог за грешните неща навсякъде около Него, които правеха сърцето Му тъжно. Той казваше на Бог за хората, които бяха болни и хората, които се нуждаеха от помощ. Той казваше на Бог за Своите специални приятели, учениците. Исус молеше Бог да Го запази силен, за да може да помага на другите.

И Бог винаги отговаряше на Исусовите молитви. Той помагаше на Исус да се чувства невредим и спокоен. Когато Исус свършеше да се моли, сърцето Му беше пълно с любов. Тогава Той беше готов да започне деня Си с хората.

Исус говореше с Бог рано сутрин. По-късно през деня, докато учеше и лекуваше и разказваше истории, Той се молеше на Бог тихо като мислеше думите в главата си. Той молеше Бог да Му помогне да излекува болните, да разкаже подходящите истории, да бъде любезен и търпелив. Той говореше с небесния Си Баща през целия ден.

Вие също можете да говорите с Исус по всяко време, на всяко място. Можете да говорите с Исус винаги, когато сте тъжни или щастливи или се страхувате. Можете да говорите с Исус в колата, в детския дом или вкъщи.

Намерете своето специално тихо място и идете там сутринта, за да говорите с Исус. Отидете там отново вечерта, за да Му разкажете за деня си. Той винаги ще ви слуша, защото ви обича.

Created by ULimited®