"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 6


Исус чете в църквата

Стих за запомняне:
"Да отидем в дома Господен."
/Псалми 122:1/

Какво най-много обичаш в Съботното училище и в църквата? Песните? Или детските истории? Може би ти харесва да си с приятелите си? Исус също обичаше да ходи на църква в събота.

През цялата седмица Исус бе работил в дърводелската работилница. Беше се трудил. Но когато съботата идваше, Исус не работеше. В петък след работа Той оставяше всичко настрана. Оставяше работилницата подредена и в хубаво състояние.

В Събота Исус ходеше на църква със семейство си и с приятелите си. В църквата хората слушаха истории, четени от Библейските свитъци. Започваха да говорят за тях. И започваха да се молят заедно. Исус обичаше да ходи в Неговата църква в Назарет!

Щом Исус порасна, Той напусна Назарет. Беше дошло времето Му да помогне на хората и в други градове. Но където и да ходеше, Той щеше да отиде и на църква и да разкаже още и още на хората за Божията любов.

След като Исус беше отсъствал определено време, Той се върна обратно в Назарет, за да се види със семейството си и приятелите си. Беше много хубаво да се види отново с всички! Хората от Назарет бяха чули за станалото с Него. Бяха научили, че Той бе излекувал някои болни. Знаеха също, че Той беше помогнал и на много други.

Скоро настъпи съботата. Исус бе щастлив отново да се поклони на Бог в Назарет. Хората пък бяха щастливи да Го видят. Помолиха Го да прочете от библейските свитъци.

Исус бе щастлив да им чете. Той обичаше да помага в църквата. Помощник от църквата избра свитък от Библията, който Исус да прочете. Беше от тази част от Библията, която наричаме Исая. Исус взе библейския свитък в ръцете Си и започна да чете. Гласът Му беше силен и ясен. Щом спря да чете, Той седна и обясни току що прочетените думи.

Ние обичаме да ходим на църква в събота. Обичаме също да се покланяме на Бог заедно с нашите семейства и приятели! Да пеем песни, за да кажем на Бог "Обичам Те!", да четем от Неговата Библия и да разискваме историите и. Да се молим. Обичаме да се поклоним на Бога, също както Исус го правеше.

Съботата е наистина един щастлив ден! Когато ходиш в събота на съботно училище и църква, ти казваш на Исус, че Го обичаш!

Created by ULimited®