"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 4


Закуска с Исус

Стих за запомняне:
"Да правите и вие както Аз направих на вас."
/Йоан 13:15/

Обичаш ли изненадите? А подаръците? А да отидеш на някое специално място със семейството си? Ами почерпката с нещо сладичко? Всички обичат изненадите! Исус също ги обичаше. В днешната ни история Той ще подари на учениците си две изненади.

Звездите проблясваха на студеното нощно небе. Малките вълнички се разбиваха в пясъчния бряг. Някои от учениците се разхождаха покрай брега на Галилейското езеро. И Петър каза на приятелите си:

- Нека да отидем на риболов тази нощ!

Останалите ученици се съгласиха. Скоро мъжете бяха на рибарска лодка в езерото. Истинско удоволствие беше да си разговарят за Исусовите истории и чудеса. Това караше времето да лети бързо. Но рибата не влизаше в мрежите им. И през цялата дълга нощ мъжете продължаваха да си говорят и да се опитват да хванат някоя риба.

Неуверена утринна светлина започна да се появява на хоризонта, а те все още не бяха хванали нищо! А бяха уморени и гладни. И така, те решиха да спрат да се опитват да хванат нещо и да излязат на брега.

Когато го наближиха, някакъв непознат извика към тях:

- Хванахте ли риба?

- Не, нито една - извикаха в отговор те.

И тогава непознатият им каза:

- Опитайте отново. Хвърлете мрежите си от дясната страна на лодката!

Нещо в този човек ги накара да опитат отново. И така, те направиха както той им предложи. И преди да разберат какво става, мрежите се напълниха с риба!

И неочаквано в този момент Йоан откри кой е странникът на брега. Той каза на Петър:

- Вижте! Това е Исус! - Петър бе толкова щастлив! Сега въобще не го беше грижа за всичката тази риба! Скочи във водата и побърза към брега. Искаше да бъде близо до Исус.

Дърпането и изваждането на пълните мрежи беше тежка работа. Учениците дърпаха и теглеха докато пълните мрежи бяха извадени на брега. Рибата беше толкова много!

Докато наблюдаваше приятелите си, Исус се усмихваше. Изненада им му доставяше такова удоволствие!

Но Исус имаше и друга изненада за учениците си. Хубава топла закуска! Той знаеше, че учениците щяха бъдат изморени и гладни след риболова, продължил цяла нощ.

- Елате да закусите - покани ги Той. И те започнаха да се хранят като разговаряха и се смееха през цялото време.

Докато пълнеше мрежите на учениците, Исус направи много голямо нещо. И нещо много мъничко, направи им закуска. Няма значение дали помагаш в осъществяването на много голямо нещо или на нещо мълко. Исус иска от теб да търсиш начини, по които можеш да помогнеш на другите.

Когато служиш на другите ставаш като Исус. Какво ще направиш, за да помогнеш на някого днес?

Created by ULimited®