"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 1


Подходът "Ти си първи"

Стих за запомняне:
"Който иска да бъде пръв,
ще бъде от всички последен."

/Марко 9:35/

Състезаваш ли си се някога с другите деца? Може би искаш да се люлееш винаги първи на люлката, да играеш първи с най-хубавата играчка. Всички ние искаме да бъдем първи. Някога много отдавна Исус имаше какво да каже специално за желанието ни да бъдем първи.

Исус и приятелите му ученици се разхождаха по улиците на Йерусалим. Докато пътуваха с Исус, учениците бяха видели и чули достатъчно много вълнуващи неща. А сега те се вълнуваха, защото си мислеха, че много скоро Исус ще започне да управлява като цар на земята им. Много бяха желаещите Исус да стане цар! Смятаха, че ако Исус стане техен цар, всичко ще се промени към по-добро.

Учениците желаеха да заемат важни постове в Неговото царство. Те обсъждаха възможните избраници за най-хубавата служба.

И така, Яков и Йоан отидоха при Исус и му казаха:

- Когато станеш цар, искаме да седнем точно до теб! Единия да седне от лявата ти страна, а другия от дясната!

Останалите ученици чуха думите на Яков и на Йоан към Исус. Това ги ядоса!

- Защо вие двамата трябва да седнете до Исус? - възнегодуваха те - Ние заслужаваме да седнем до Исус точно толкова колкото и вие. Ние искаме да бъдем първи!

Исус знаеше, че приятелите му не разбираха какво означава за Него да си първи. И Той ги повика да се приближат.

- Знаете, че някои хора си мислят, че да си първи означава да си нещо повече от другите, да ги превъзхождаш. Но аз виждам първенството по друг начин! Мисля, че то се държи от хората, които първо мислят за другите! Ако искате за Мен да бъдете първи в царството ми, ще мислите първо за другите. Това е моя подход към първенството.

Учениците слушаха тихичко. Те си спомниха как Исус винаги помагаше на другите. Възстановяваше ги.

Бяха го виждали да лекува слепите. Бяха до Него там, където Той лекуваше куците. Бяха го наблюдавали, когато Той държеше в прегръдките си деца. Бяха го чували как говори мило на всички. И се засрамваха.

След това Исус се усмихна с широка сгряваща усмивка.

- Аз не дойдох тук, за да ми служат хората - каза Той. - Дойдох, за да им служа. Искам същото и от вас.

Това е, което Исус иска и от теб. Можеш да си негов помощник. Можеш всеки ден да използваш Неговия подход "Ти си първи". Можеш да търсиш пътища, за да направиш някого щастлив. Можеш да слагаш другите на първо място. Можеш да помагаш. Да си пръв чрез Исусовия подход е забавно!

Created by ULimited®