"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 2


Една голяма буря

Стих за запомняне:
"Господ е с мене, няма да се уплаша."
/Псалом 118:6/

Бил ли си някога наистина, ама наистина много уплашен? Може би някое голямо куче е минало покрай теб, или ти може би не си можал да намериш мама в магазина. От време на време веки от нас се е страхува. Кой ти помогна тогава да се почувстваш отново в безопасност?


Исус беше разказал някои притчи и беше помогнал на много хора през целия този ден. Нещастните хора отново се почувстваха щастливи. Болните хора отново бяха здрави.

Исус се усмихна.

- Време е да се прибирате вкъщи - каза Той на хората. А те наистина искаха да останат с Него, макар че вече беше станало много късно. Но малко по малко те започнаха да се разотиват.

Изминалият ден беше много натоварен и затова всички бяха изтощени. Исус и учениците му се качиха в една лодка.

- Нека да прекосим езерото - каза Той. - Там може да си починете.

Приятен вятър нежно буташе лодката. Вълните я повдигаха и сваляха, повдигаха и сваляха. Исус се прозя и се облегна върху куп рибарска мрежа. И веднага заспа!

Слънцето залезе и скоро се смрачи. На учениците им харесваше да са на открито през ноща в лодката. Допадаше им студения вятър. Харесваше им да си разговарят докато лодката пореше вълните.

Неочаквано вятърът задуха по-силно, истински студен вятър, който излиза по време на буря. Този бурен вятър беше причината да се появят ОГРОМНИ вълни, които се разцепваха в лодката. А вятърът задуха все по-силно и по-силно! Сега беше трудно да се управлява лодката.

И учениците се уплашиха! Знаеха, че бурята може да преобърне лодката им! Щом светкавиците проблеснаха, те видяха, че Исус спи.

- Исусе! Исусе! Спаси ни! - проплакаха те.

Исус веднага седна. Усети, че вълните се разбиваха в лодката. Видя изплашените ученици. Той веднага се изправи. На момента им каза:

- Успокойте се, не се вълнувайте повече! - И веднага силният вятър спря да духа. И вълните не се разбиваха повече в лодката. Нощта беше тих а и спокойна.

- Защо се изплашихте? - попита учениците Исус. - Не е необходимо да се страхувате. Аз съм с вас!

Учениците наистина знаеха, че са в безопасност, защото Исус беше с тях.

Когато се изплашиш, ти също може да изречеш помолиш за същото: "Исусе, моля те помогни!" - точно както направиха учениците.

Понякога е възможно да видиш някого друг, който да е изплашен. Може да му помогнеш да се помоли на Исус: "Исусе, помогни ми!"

Други е достатъчно само да ги прегърнеш или да ги хванеш за ръката. Или пък за тях да извикаш възрастен. Можеш също да кажеш на другите, че Исус ще им помогне.

Created by ULimited®