"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 12


Аврам се притичва на помощ

Стих за запомняне:
"Няма да взема нищо от твоето..."
/Битие 14:23/

Кой ти помага, когато си в беда или когато се страхуваш? Аврам отиде да помогне на Лот, когато Лот беше в беда, пленен от враговете си. А всичко се случи така ...

Аврам седеше до входа на палатката си, като се наслаждаваше на свежия бриз. Неочаквано той скочи на крака и постави ръка на очите си, за да си направи сянка. Съзря бягащ към него мъж. И Аврам отиде да посрещне тичащия.

-О, Авраме - задъхано каза новодошлия. - Имаше голяма битка. Царят на Содом и още четири други царе излязоха да воюват срещу враговете си. - В този момент човекът си пое по-дълбоко въздух.

Аврам се разтревожи. Та нали, племенника му Лот живееше в Содом.

- Какво точно се случи? - попита Аврам.

- Царят на Содом и другите четири царе загубиха битката. Вражеските царе завзеха Содом и още един друг град. Те отнесоха всичката храна и всичкото злато и всичките животни и всичките хора. Взеха племенника ти Лот и семейството му.

- Изчакай тук - каза му Аврам и отиде да се помоли. Той се помоли на Бог да го ръководи.

Скоро след това, Аврам събра войниците си и им обясни плана си. Трима негови съседи и техните мъже се присъединиха към него. Те щяха да открият вражеските царе и да ги преследват. Но те трябваше да изчакат да дойде нощта, когато врагът ще си построи лагер и тогава да го атакуват.

Същата тази нощ те изненадаха вражеските царе, които стъписани избягаха и изоставиха всичкото злато, храната, животните и хората.

- О, чичо, - възкликна Лот щом видя Аврам, - толкова се радвам да те видя!

- Да си ходим в къщи - му каза Аврам. И така хората му събраха всичкото злато, храната и животните и последваха Аврам. Аврам беше спечелил битката и това му даваше правото да задържи отвлечените хора и всичките им принадлежности, стига да ги искаше.

Щом победителите наближиха къщата на Лот, двама мъже излязоха да ги посрещнат. Мелхиседек, Божи свещеник и цар на един град, наречен Салем, донесе храна на Аврам и на неговите хора. Той благослови Аврам и му каза:

- Всевишният Бог предаде неприятелите ти в ръката ти.

Аврам знаеше, че Бог беше спечелил победата за него. Той му беше така благодарен, че му даде десятък - всяко десето животно и всеки десети златен предмет - даде ги на Мелхиседек, на Божия свещеник.

А другият мъж, царят на Содом, каза на Аврам:

- Върни ми хората, и задръж всичко останало за теб. - Той знаеше че плячката трябва да е за Аврам, понеже Аврам беше спечелил битката.

Но Аврам не искаше нищо.

- Аз не участвах в битката, за да забогатея - каза той. - И нищо няма да приема. - Аврам поиска само храната за хората си, която вече бяха изяли и дела на тримата си съседи, които му помогнаха. Аврам беше щастлив да се раздава на хората от любов.

Ние също можем да се раздаваме от любов.

Created by ULimited®