"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

Рубрика "Детски кът"

Урок 13


Специалното бебе на Сара

Стих за запомняне:
"Да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога."
/1 Йоаново 4:7/

Обичаш ли изненадите? А те щастливи ли са? Коя е най-хубавата тях? Тя нещо специално ли е? Нещо, за което не си и предполагал, че ще случи? Бог имаше нещо специално за Авраам и за Сара... , но Сара се изсмя.

Аврaам седна тихичко на сянка пред палатката си. Бе прекалено горещо, особено за стар човек като него. Той се взря в пасищата пред себе си. Защо ли там се разхождаха трима мъже? Твърде горещо бе и за тях, за да се разхождат навън по средата на деня.

Aвраам бързо скочи на крака и се втурна да ги посрещне.

- Моля Ви изчакайте за малко - каза той като се поклони пред тях. - Да ви предложа малко вода, за да измиете прашните си нозе. Починете си под това сенчесто дърво докато ви донеса нещо за ядене.

- Благодарим - отговориха мъжете. - Наистина ще е добре да си починем.

Авраам тръгна към Сара и я помоли да направи пресен хляб. После той каза на слугата си да се заеме с приготвянето на храна за новодошлите.

Щом тя бе готова, Авраам сам я сервира. Той стоеше край мъжете, докато те се хранеха. Един от тях го погледна. Авраам не знаеше тогава, че този Човек бе Господ.

- Къде е Сара, жена ти? - попита Мъжът.


- Тя е в шатрата - отвърна Авраам.

Тогава Човекът каза на Авраам:

- Пак ще дойда тук по това време след година. Тогава жена ти ще има свое собствено дете.

Сара чу Мъжа и се засмя.

- Та аз съм на 90 години! - помисли си тя. - Твърде стара, за да имам дете!

В този момент Господ каза на Авраам:

- Защо се засмя Сара? Защо каза стара съм, за да имам бебе? Има ли нещо мъчно за Господа? Не! Ще дойда следващата година и Сара ще държи собственото си бебе в ръцете си.

Тогава Сара постави ръка на устните си. Как така можа този човек да разбере мислите и? Имаше само един начин. Този човек трябваше да е Господ!

И това, което Господ обеща се изпълни. Сара наистина имаше бебе, момченце. Нейно мъничко момченце!

Когато то се роди, Сара каза на Авраам:

- Искам това бебе да се казва Исак, защото това означава "той се засмя". Господ ме направи така щастлива, затова искам да се смея през цялото време. - каза тя с красива усмивка. - И всички които чуят историята ми ще се смеят с мен. Бях твърде стара, за да имам бебе! - възкликна Сара. - Но Господ ми го даде! Хвала на Господното име!

И наистина, Човекът беше прав. Няма нищо трудно за Господа.

Created by ULimited®