"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Преди да Го позная
Антъни Бартоломю

Бог се намесваше в живота ми много преди да го позная. Живея на остров Гренада в Карибско море. Напуснах училище на 15 годишна възраст и започнах да продавам наркотици, за да печеля много пари. Не използвах наркотиците, но просто исках да печеля. Животът бе труден и аз попадах в трудни ситуации. Понякога ми се искаше да умра.

Разболях се и се наложи да ме приемат в болница. Един човек в болничната стая ми даде Библия. Започнах да я чета и тогава осъзнах, че живея далече от Божията воля. Библията ми даде надежда и аз изпитах желание да се моля, но не знаех как. Разговарях с Бога така, както смятах за необходимо.

След възстановяването ми се върнах у дома. Посещавах църквата на майка ми, но продължих да чета моята лична Библия. Видях неща в църквата, които противоречаха на прочетеното в Библията, и това ме подтикна да започна да задавам въпроси на църковните водачи. Те не ми отговаряха и аз потърсих друга църква.

Разговарях със сестра ми за Бога. Тя не бе християнка, но сподели с мене за някакви евангелизационни събрания. Посетих ги и там научих библейските истини и приех Исус за мой Спасител.

Бях престанал да продавам наркотици. Бог премахна и желанието ми за тютюн, алкохол и хазарт. Започнах да разказвам на бившите си приятели за моята вяра. „Ти ни будалкаш”, отговарях те с убеждението, че играя някаква роля. Уверявах ги, че съм съвсем сериозен. С времето разбраха, че вярата ми е истинска.

Разказах им как Бог ме измъкна от калта и ме очисти. Убеждавах ги да приемат Исус. Няколко от тях дойдоха с мене на църква, но нито един не стана християнин.

Преместих се в друг район на Гренада, където проповядвах пред събрания на открито. Мнозина предадоха живота си на Бога, но бившите ми приятели не желаеха да се предадат на Исус. Това ме озадачаваше.

Няколко църковни членове, включително и наскоро кръстен наркодилър, сформираха група, която да работи сред членовете на банди. Ние ги убеждавахме да приемат Исус в живота си и да прекъснат веригите на гнева и насилието. Надяваме се да им помогнем да започнат разумен и полезен живот.

Сестра ми беше кръстена, а една наша осиновена сестра също предаде живота си на Христос. Благодаря на Бога за това, че ме ми подари живот на миротворство, чрез който да съграждам хора, а не да ги унищожавам.


* Антъни Бартоломю живее в Гренада.

Свързан урок >>