"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Странникът в селото
Бенджамин Шун

Мъжът наблюдаваше ужасен как тялото на неговия спътник се носи по реката. Приятелят му бе убит, докато се опитваше да навлезе в затворен район, без да има разрешение от властите. Макар че не е християнски мисионер, смъртта на този човек показва колко големи са трудностите при навлизане в области, които са забранени за външни хора. Едно такова място е далечен и откъснат от света район в Азия, където местно племе се покланя на природата и на починалите.

Въпреки ограниченията до църквата стигна вестта за голям брой хора, които живеят в този район и се покланят на Бога и спазват съботата. Доверен човек успя да потвърди тази вест. Той се промъкнал там и влязъл в голямо село. Вождът обяснил¸ че селяните спазват съботния ден. „Как е възможно?”, попитал посетителят.

„Един ден висок непознат човек дойда в селото – каза вождът. – Около него имаше ярка светлина и той поиска да се срещне с вожда. В ръката си държеше радио. Показа ми как намирам станции и да нагласявам на програмите на Световното адвентно радио. Обясни в кои дни и часове се излъчват програми на нашия език. След това ми нареди да споделя тази информация със селото, тъй като това ще бъде голямо благословение за тях.”

„Взех радиото и го включих, за да покажа на седящия до мене как работи. Обърнахме се отново към непознатия, но него вече го нямаше. Никога повече не го видяхме. Приехме събитието като особено знамение и решихме да правим, каквото ни е казал. Повикахме селяните на събрание и се събрахме около радиото. Хората слушаха и започнаха да променят живота си, когато научаваха за нов начин на живот. Днес повечето от хората в селото спазват съботата.”

Нашият приятел потвърди, че селяните наистина са посветени вярващи, които се събират на богослужение около радио програмите. Той също така научи, че няколко други племенни групи живеят в същия планински район. Селяните не общуват помежду си, тъй като са изолирани един от друг. Когато посети шест области, разбра, че всеки вожд разказва една и съща история: „Веднъж висок непознат човек дойде в селото с радио в ръка. Поиска да се срещне с вожда...”

Бог има хиляди начини да занесе светлината на евангелието при тези, които властите се опитват да държат в тъмнина.


* Д-р Бенджамин Шун е президент на Световното адвентно радио.

Свързан урок >>