"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Спасяване на живота
Силил Фейн Мазибиса

Това се случило една съботна вечер. Табани се прибирал към дома заедно с приятеля си Томас след репетиция на църковния хор. Томас не бил адвентист, но обичал да общува с Табани.

Докато вървели по тихите улици на град Булавайо в Зимбабве, двамата юноши чули стъпки зад себе си. Не обърнали внимание, защото се намирали в спокоен квартал. Внезапно четирима мъже се втурнали към тях и нападнали Табани. Трима го сграбчили, а четвъртият му пребъркал джобовете в търсене на нещо ценно.

Томас се затичал в търсене на помощ, но никой не отворил вратата на дома си. Табани се опитал да се отскубне макар че нападателите го държали здраво. В боричкането един от тях го наръгал с нож зад ухото. Най-накрая Табани успял да избяга и да стигне до Томас, който вече намерил помощ. Когато видели друг човек да се приближава, бандитите избягали.

Табани кървял обилно от раната и се наложило Томас да го придържа, докато стигнат до дома му. Братът на Томас ги закарал с кола до най-близката клиника. Там го насочили към болница, но в бързината братята били оставили ключовете в колата. Докато се опитвали да решат какво да правят, един лекар се приближил към тях. Току-що бил завършил работа и им предложил да ги закара до болницата. Пристигнали там и лекарят ги вкарал в стая, където Табани получил помощ. След това непознатият лекар върнал момчето у дома.

Юношите благодарили на доктора и обяснили, че нямат пари да му платят. Той им казал, че няма защо да се безпокоят и че помощта му е безплатна. Благодарили му още веднъж и се върнали по домовете си.

Когато родителите на Табани се върнали у дома, той им разказал какво се е случило. Цялото семейство се опитало да намери лекаря, който помогнал на сина им, без да вземе никакви пари, но никой в клиниката и в болницата не знаел лекар с такова с описание. „Може би ти е помогнал ангел” – казала майка му със страхопочитание.

Томас бил силно развълнуван от това, че Бог се е погрижил за приятеля му по толкова забележителен начин. Макар че ходел на църква, която практикувала изцеления и чудеса, Томас започнал да ходи в адвентната църква заедно с Табани. Наскоро Томас се кръсти и двамата приятели заедно хвалят Бога като братя по вяра.


* Силиле Фейн Мазибиса е сестра на Табани. Те са деца на адвентен пастор в Булавайо, Зимбабве.

Свързан урок >>