"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Служене край речния бряг
Даниел Жиао

Брат Чен е на 92 години и е пенсиониран учител по пиано. Той обаче не се е пенсионирал от Божието дело. Преди няколко години се преместил със съпругата си в нейния роден град в Китай. Там и двамата започнали да споделят вярата си със своите съседи. Няколко души започнали да посещават дома им за съботни богослужения въпреки предупрежденията на властите, че това е незаконно.

Брат Чен отпечатал със собствени средства листовки и брошури. Всеки ден сяда на столче край пътя край реката, която минава през града. Разговаря с хората, които минават и дава на интересуващите се листовка или брошура. Ако човекът откликвал на литературата или на свидетелството му, той го кани в малкия си апартамент на съботно богослужение.

Мей виждала брат Чен да седи край реката и веднъж се спряла да разговаря с него. Разбрала, че е християнин и пожелала да научи нещо повече. След няколко разговора приела поканата му да посети малката група. Не след дълго била кръстена.

Друго семейство се срещнало с него край реката и започнало да слуша свидетелството му. Те били докоснати от Божията любов и също се кръстили. След време семейството започнало да работи мисионерска работа като част от Глобалната мисия. Днес те помагат да се основе църква, която се събира в дома на Чен.

Когато малката група се разраснала и малкият апартамент не можел да ги събира, брат Чен намерил по-голям апартамент, в който можели да се събират 50 души. Пожелал да го купи, но разполагал единствено с парите, които бил спестил за погребението си. Пристъпил с вяра и решил да купи апартамента.

Парите му не били достатъчни. Един приятел бизнесмен откликнал и дал голяма сума. Новокръстеното семейство продало домашния си стан и също дарило парите за апартамента църква. Всички вярващи успели да съберат пари за общото дело. Тъй като брат Чен знаел, че след смъртта му апартаментът ще бъде отнет, той го регистрирал на името на църквата.

Понастоящем около 20 души се събират в апартамента църква. Брат Чен все още седи на стол до реката и с усмивка раздава брошури и разказва на хората за Исус. Пионерите от Глобалната мисия, които работят с него, подпомагат усилията му.


* Даниел Жиао е директор на мисия в Югоизточен Китай.

Свързан урок >>