"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Напред християнски войници
Пол Клий

Томас Репсис бил офицер в литовската армия, когато се запознал със Спасителя. Той бил развълнуван от общуването и библейските учения на адвентната църква и почувствал, че Бог го кани да споделя вярата си с останалите военни. Не знаел обаче как да го прави.

Репсис изучавал Библията и друга християнска литература, за да се утвърди във вярата и да може да отговаря на въпросите, които другите биха му задали. Открил, че малцина са тези, които желаят да слушат за Бога. Молил се за мъдрост и за напътствие в разговорите си с тези, с които би споделил своята вяра.

След много молитви Репсис бил назначен на работа в Генералния щаб – пост, за който бил сигурен, че му е даден от Бога, за да може да помага на тези, с които общува.

Научил за християнска организация с съкращението ECHOS (Християнска организация на военните в Европа), която била основа неотдавна. Целите й били сходни с неговите и той се присъединил към групата. Започнал да кани войници на лекции по въпроси, обхващащи теми от дома и семейството до личното здраве и християнските принципи. Това му отваряло вратата да кани войници и на библейски уроци.

Ръководителите на ECHOS предоставяли мултимедийна техника, християнски книги, библии и морална подкрепа за Репсис в работата му за онези, които проявявали интерес. За морална подкрепа канел църковни членове и приятели войници, които познавал добре. Изнасял лекции съвместно с пастори, миряни и войници.

Освен изнасянето на лекции и ежеседмични библейски уроци групата ECHOS организира екскурзии за войници веднъж на два месеца. Те посещават исторически местности или места със забележителни природни красоти. По време на екскурзиите Репсис или някой друг християнин войник провежда кратко богослужение. Най-малко 25 войници посещават тези събрания и екскурзиите.

Тази евангелизаторска работа дава възможност да се открият войници, които имат духовни търсения. Репсис ги кани и в дома си, за да провеждат много по-задълбочени разговори за Бога.

Военната служба в Литва е кратка, но благодарение на усилията на Томас Репсис и други християни намират Христос и времето минава много бързо, особено за тези, които за първи път са далеч от дома си.

Литва е била част от Съветския съюз. Днес около хиляда адвентисти или един човек на всеки 3400 литовци, се събират в 17 църкви.


* Пол Клий е Директор по комуникациите в Транс-Европейската дивизия.

Свързан урок >>