"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Подслушването
Дейвид Викас Пан

Чаби стояла в сенките и се опитвала да чуе какво говори гостът на нейния девер за някакъв Бог на име Исус. Няколко седмици преди това чула девера да казва: „В този Исус има нещо добро.” Чудела се кой е този Исус и защо деверът й се интересува от него. Искала да научи повече за него, но съпругът й забранил да се включи в библейските уроци на верандата. Когато пионерите от Глобалната мисия Дейвид и Суорна посещавали дома им, Чаби подслушвала преподаваните от тях уроци.

Чаби открила телефонния номер на Суорна и й се обадила. Казала й, че иска да научи повече за Исус, но съпругът й не разрешава. Апелирала да се молят на Бога да направи така, че съпругът й да й позволи да потърси истинския Бог. Двете жени започнали да се срещат тайно, за да изучават Библията, докато съпругът на Чаби бил на работа.

Веднъж, когато двете жени изучавали Библията, дъщерята на Чаби се втурнала да й каже, че бащата се прибира. Тъй като се струхувала от него, тя помолила Суорна да се помоли, преди той да влезе в къщата. След като влязъл, мъжът седнал да чуе библейския урок. Чаби го попитала защо се е върнал по-рано у дома и той обяснил, че не се чувства добре. Суорна се помолила за него и състоянието му се подобрило. От този ден съпругът й разрешил да изучава Библията заедно със Суорна.

Чаби се научила да се моли и скоро започнала да произнася молитви за съпруга си. Той нямал нищо против жена му да ходи на църква – нещо доста необичайно за жените в Индия. След време тя била кръстена. Мъжете не позволяват на жените си да ги поучават, но Чаби го насърчила да чете текстове от Библията и сам да реши дали да продължи да се покланя на идолите или на живия Бог. Съпругът й чел тези текстове и скоро приел нейната вяра. Днес семейството на Чаби, трима от нейните братя и техните семейства са адвентисти.

Тогава Чаби започнала да проповядва на семейството си. Насърчила майка си, която живеела сама в друг район, да последва Исус. Сега се моли за двамата си братя да останат верни на принципите си, но в селото им няма адвентисти и постоянно биват подлагани на натиск да се откажат от християнството.


* Дейвид Викас Пан е районен пастор и координатор на Глобалната мисия близо до Калкута, Индия.

Свързан урок >>