"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Обичам да проповядвам
Арнел Бланк

Не съм израснал в адвентната църква, но Бог ме доведе в тази църква по чуден начин. Протестантски пастор в града не знаеше почти нищо за адвентистите и отказваше да научи какво проповядват. Веднъж Бог му казал на сън, че трябва да проповядва четвъртата заповед, ако не иска да бъде погубен за вечността. Тогава пасторът започнал да говори за съботата в църквата си и аз приех вестта.

След няколко месеца се кръстих и започнах да проповядвам. Явно имах дарбата да говоря и Бог благослови усилията ми. Адвентен ръководител в областта ме насърчи да изучавам теология в адвентния университет и аз се записах.

По време на ваканциите се връщах в родния си град, за да проповядвам и да изнасям библейски уроци. Докато проповядвах, се запознах с млада жена. Бяхме приятели и никой от нас не предполагаше, че отношенията ни ще се задълбочат. Тогава Бог й говорил и й показал, че трябва да се оженим. Тя се съпротивила, но Бог настоял и след време се оженихме.

Сега работим на изключително интересно място. Градът ни е политически център в Хаити. Понякога събитията стават толкова динамични, че хората се страхуват да излязат на улицата. Дори в това напрегнато време хората посещават нашите евангелизаторски събрания. Проповядваме и се молим и стотици идват. След една евангелизаторска поредица 72 души бяха кръстени. В тази трудна област бяха извършени повече кръщения за една година, отколкото на което и да е друго място в Хаити.

Обичам да евангелизирам! Искам да проповядвам, за да могат всички в нашата област да чуят, че Исус идва скоро.

Отговарям за осем църкви, като най-голямата от тях е с 400 членове. Но все още има места, където адвентистите не са стигнали. Заедно със съпругата ми правим всичко възможно да навлезем в тези райони и да занесем Божията светлина в тай-тъмните кътчета на Хаити.

В Хаити един от всеки 28 души е адвентист! И въпреки това в някои райони няма нито един адвентист. Хаитяните обичат евангелието и мнозина миряни желаят да проповядват и да работят за тези, които не знаят, че Исус ще дойде отново. Политическата и икономическата ситуация обаче затруднява евангелизирането на такива области. Искаме Исус да дойде скоро и апелираме към вас да се молите за народа на Хаити и да продължавате да ни помагате чрез вашите мисионски дарения.


* Пастор Арнел и Жукланд Бланк работят в южната част на Хаити.

Свързан урок >>