"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Да запазиш вярата си
Бухиндо Кабуе

Училищата във френски говорещите страни имат занятия в събота. Много трудно е адвентистите да успеят да завършат. Не по-различно е положението в родното ми Конго.

След като завърших основното си образование, аз се записах в държавно училище по бизнес. Знаех, че съботата ще бъде проблем, но аз бях един от четиримата адвентисти там и ние си помагахме много, за да останем верни на Бога.

Трима други адвентисти от по-горните класове ми казаха, че изпитите са в събота и е много трудно да бъдат променени за друг ден. Не ми оставаше нищо друго освен да се моля за Божията воля и да поискам разрешение да се явявам в други дни. Няколко от учителите отказаха.

Ние постихме и се молихме, след което посетихме училищната администрация. От там ни казаха, че всички изпити са насрочени за събота и не се предвиждат изключения. Ние обаче не искахме да се откажем. Молихме се още два месеца и отново поставихме нашия проблем на дневен ред. За наше учудване директорът реши да напише писмо до учителите, с което заявяваше, че няма да има изпити в събота. Дори ни позволи да се явим на изпитите, които бяхме пропуснали до този момент. Бяхме изпълнени с радост!

Малко преди края на втората ми година в училище бе назначен нов директор. Той промени политиката за провеждане на изпитите и отново ги насрочи за събота. Подадохме жалба, но ни отказаха. Настъпи времето за изпити и няколко от тях бяха определени за събота. Вместо да ни предложи да се явим в друг ден, директорът ни предложи да напуснем училището.

Реших да остана. Постих и се молих за пренасрочване, но учителите не можеха да направят нищо без разрешение от директора. Трудна ситуация. Но с доверие в Бога и много молитва успях да взема достатъчно изпити, за да премина в горния клас.

По онова време моите приятели адвентисти бяха завършили и аз останах единственият адвентист в училището. Проведох евангелизаторски събрания, за да запозная учителите и учениците с адвентните учения и особено със съботата. Събранията бяха фокусирани върху Исус и привлякоха около осемдесет души, включително и двама учители. След това стана по-лесно да получавам свободна събота. Двама ученика пожелаха да научат повече за адвентистите и защо са толкова твърди в своите убеждения. Обясних им съботата от сътворението до Откровение и ги поканих на църква. И двамата решиха да се кръстят.

Най-накрая успях да завърша, а новите адвентисти успяват да получат свободна събота след работата, която бе извършена преди тях.


* Мухиндо Кабуе е счетоводител в образователния отдел на адвентната църква в Конго.

Свързан урок >>