"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Печатна грешка води двама в църквата
Фил Уорд

Погрешно отпечатана покана в австралийски вестник има удивителен резултат. Пастор Лори Макмъртри рекламирал своята евангелизаторска поредица, но се получило нещо интересно. Един от вестниците по погрешка отпечатал поканата за понеделник вместо за вторник.

Когато пасторът разбрал за грешката, започнал да се чуди какво да прави. Трябвало да извърши голяма подготовка и не можел да си позволи да прекарва вечерите в църквата. Какво щяло да стане, ако някой дойде на семинара в понеделник вечер?

Пасторът почувствал желанието да отиде в църквата в понеделник вечерта. Опаковал проектора, компютъра и материалите за семинара и потеглил към отдалечената църква, където трябвало да се състоят събранията.

Когато пристигнал, паркингът бил празен. Изчакал известно време, но никой не дошъл. Точно когато се канел да си тръгва, една кола се приближила. Пасторът поздравил семейството и им обяснил ситуацията. „Всъщност семинарът е утре” казал той. „Колко жалко отговорили новодошлите. Утре не можем да дойдем.”

Тогава влезте вътре. Ще го проведа само за вас! Поставил проектора и представил темата на Джон и Пат Пайнтер. Когато им дал печатните материали за следващата лекция, те му казали, че не могат да дойдат във вторник вечерта. Пасторът им предложил да им изнесе лекцията в сряда сутринта.

Семейство Пайнтер, членове на друга църква, с радост разбрали, че тук се набляга на Библията. Започнали да посещават адвентната църква и сега са нейни активни членове.

„Сигурен съм, че Господ имаше дял в печатната грешка”– казва пасторът, който никога не се оплакал на вестника за грешката.


* Джон и Пат Пайтнер посещават адвентната църква в Балина, Австралия. Фил Уорд е автор на „Библията като поезия” и редактор на евангелизационния бюлетин на Австралийския съюз.

Свързан урок >>