"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Чудото на Санджай: Част ІІ


Санджай осъзнал, че Бог два пъти се е намесил по чуден начин в живота му и решил да се отдаде на работа за Божието дело. Станал мирянин проповедник и

бил изпратен в село, където никой все още не бил чул за адвентистите.

Запознал се със семейство, което му позволило да се настани в стая, където се съхранявали домашните идоли. Санджай се молил домакините му да бъдат

благословени чрез неговото присъствие и да не го принудят да си тръгне, след като разберат, че е християнин.

Разбрал, че домакинът му има здравословен проблем. Попитал го дали би се съгласил да се моли на Бога за изцеление Човекът се съгласил и скоро след това бил излекуван. Санджай му казал, че е християнин и го поканил да изучават заедно Библията. От своя страна домакинът поканил цялото си семейство и след няколко месеца всички в този дом предали сърцата си на Исус

и предложило къщата им да стане място за събиране на група вярващи.

Санджай посещавал хората, молел се за техните нужди и ги призовавал да се уповават на живия Бог, Който чува и отговаря на молитви. Когато едно

семейство му се присмяло и заявило, че техните богове ги пазят и благославят, Санджай си тръгнал с чувството, че се е провалил. На следващия

ден домакинът му съобщил, че след неговото тръгване семейството си легнало, но един плъх влязъл в дома им и бутнал газената лампа, след което къщата се подпалила. Хората едвам успели да се спасят. “Ние сгрешихме за твоя Бог. Моля те, приеми ни на твоите молитвени събрания”, казали те.

Жена на има Омпати била тормозена от нечисти духове. Съпругът й я бил изоставил заедно с трите й деца. Докторите не могли да я излекуват, а пътуванията до религиозни светини не й носели облекчение. Тогава се обърнали към Санджай с искането да се помоли за нея. Докато се молел, Санджай я докоснал и тя паднала на земята и започнала да пищи. Духовете я оставили. Разказала на всички за изцелението Когато научил, че вече е здрава, съпругът й се върнал при нея. Той обаче се противопоставил на християнството. Не след дълго бил обладан от демони. Църковните членове продължават да се молят за него.

След три години работа в областта около 200 души в седем села предали живота си на Христос и се кръстили. Някои от групите, в които има по 15-25 души нямат място за богослужение. Нито един дом не е достатъчно голям, за да ги побере. Те имат нужда от църкви, ако желаят да продължат да нарастват по брой.

Санджай продължава да използва музиката и молитвата, за да води хора до Христос. Вашите мисионски дарения помагат за неговата работа и за дейността на пионерите от Глобалната мисия по целия свят.


* Санджай Хатге е мирянин проповедник, работещ в отдалечените села на Махарашта, Индия.

Свързан урок >>