"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Откритието в час по религия
Томас Валтер

Хер Сингер преподава религия на пети и шести клас в държавно училище в Германия. Попаднал на обява за библейския кореспондентен курс “Гласът на надеждата” и се записал за основните уроци. Не след дълго се поинтересувал дали биха му изпратили и уроци за деца.

От “Гласът на надеждата” му изпратили детските уроци и хер Сингер поискал разрешение да ги използва в часа си по религия. От там му изпратили урок за всеки ученик поотделно и хер Сингер ги раздал. Няколко ученика започнали да задават въпроси. От самото начало учителите, учениците и техните родители знаели, че изучаваните материали са на адвентната църква.

Хер Сингер преподавал и на други класове, докато неговата колежка била в отпуска по болест. След като се върнала на работа, нейните ученици пожелали да продължат библейския курс и помолили хер Сингер да им предложи втори час по религия, за да могат да изкарат курса докрай. Тези ученици от държавно училище пожелали да стоят след училище, за да изучават Библията. И така, веднъж седмично учениците се събирали при хер Сингер, за да довършат библейския си курс.

Учителката по религия научила за библейските часове на хер Сингер и самата тя го помолила да използва материалите му за своите часове. Хер Сингер създал учебен план, в който се обяснявало как да бъдат използвани библейските кореспондентни уроци, за да се преподава религия на децата. Изпратил копие и до “Гласът на надеждата”, за да могат и други учители по религия в Германия да се възползват от материалите, стига да имат желание.

След като завършили основния библейски курс, някои от децата поискали допълнителни материали. Хер Сингер ги насочил към “Гласът на надеждата”, където биха могли да учат самостоятелно. Шест деца се записали в основния курс за възрастни. Те го завършили без никаква помощ от страна на учителя. Курсът не е лесен и децата започнали да искат помощ от родителите си. Когато не могли да отговарят на въпросите на своите деца, някои от родителите сами се записали, за да им помагат.

В резултат на това, че един учител потърсил материали по религия, било посято семето на вярата в умовете на много деца и техните семейства в Германия.


* Томас Валтер е пастор и учител в библейския кореспондентен курс на “Гласът на надеждата”.

Свързан урок >>

Created by ULimited®