"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Когато Бог призове
Сароджини Чедалауада

Сеетаратнам пеела на идолите в храм в Индия. Тя била изцелителка и лекувала хората от болести, като връзвала връвчици по ръцете им и пеела лечебни мантри.

Веднъж й подарили един Нов завет. Била любопитна да научи нещо повече за християнския Бог на име Исус. Една нощ заключила вратите, затворила прозорците на дома си и започнала да чете Новия завет. Поставила го до възглавницата си и заспала.

Внезапно се събудила от ярка светлина в стаята си. Не знаела откъде идва светлината. Видяла мъж облечен в бяла индийска одежда, който стои в светлината. Той й казал: “Сеетаратнам, ще повярваш ли в Мен?”

Тя попитала: “Кой си Ти, че да повярвам в Теб?” Докато мъжът стоял пред нея, тя осъзнала, че това е Исус. “Да, Господи, ще повярвам в Теб”, отговорила Сеетаратнам.

На следващата сутрин Сеетаратнам посетила своя племенница, която била християнка. “Снощи видях Исус насън. Искам да говоря с твоя пастор.” Така започнала да посещава църквата на племенницата си.

Веднъж адвентният пастор Прасада Рао я посетил. Тя не желаела да говори с друг пастор, затова Рао й дал няколко библейски текстове за четене и я поканил да му се обади, ако има някакви въпроси. Не след дълго Сеетаратнам се свързала с пастора и му задала въпроси за съботата. Пасторът й обяснил тази и други библейски истини.

Сеетаратнам искала да знае все повече и повече, затова пасторът я поканил на евангелизаторски събрания в родното й село. След събранията Сеетаратнам се кръстила в адвентната църква.

Изпълнена с Божия Дух, Сеетаратнам е мощно свидетелство за своя Господ. Тя помага на бедните и болните и се моли за тях. Основала е църква, в която има повече от тридесет вярващи. Без да се страхува, разказва на другите за Исус, който я призовал да изостави идолите.

Сега, когато хората отиват при Сеетаратнам, за да получат изцеление, тя им казва, че е християнка и че вече не пее мантри. “Ще се моля за вас”, добавя тя.

Много хора в селото на Сеетаратнам са намерили радостта, която носи вярата в Исус. Новият им живот личи по лицата, които светят, когато се покланят на Бога на всяко съботно богослужение.


* Сароджини Чедалауада живее близо до Сиатъл, щата Вашингтон. Тя и съпругът й подкрепят активно мисионерската дейност в Индия.

Свързан урок >>