"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Поканен от ангел
Бенджамин Шун

В мюсюлманската държава Азербайджан едно новоповярвало семейство е убедено, че ангел ги е насочил към адвентната църква.

Млада жена на име Гюнел и семейството й току-що били загубили своя дядо. Майка й плачела неутешимо, докато всички се качвали на автобуса, за да отидат до семейната гробница. Жена дошла да я утеши, като й казала, че Бог е добър, че Исус ще дойде отново и че има надежда за бъдещето. След това жената казала на майката на Гунел, че има една църка, където може да научи повече по всички тези въпроси.

След около месец майката на Гюнел отново видяла жената в автобуса. Тя отново я насърчила да посети църквата. И така, майката попитала Гюнел дали би желала да отидат заедно на църква в съботната сутрин. Никога преди не били влизали в християнска църква и затова се колебаели. Един от църковните разпоредители ги видял и ги поканил вътре, където ги посрещнали с прегръдки и целувки.

Гюнел и майка й харесали богослужението. След края на службата попитали за жената, която били срещнали в автобуси. Описали я много подробно, но се оказало, че никой не я познава. Пасторът, който познавал всички адвентисти в града, слушал внимателно. Той също не познавал жената, но подсказал, че може би са срещнали ангел.

Гюнел и майка й продължили да ходят на църква и да изучават Библията. Първо се кръстила майката, после Гюнел, а след това нейният брат и сестра. Сега провеждат събрания за малка група в дома си. Бащата на Гюнел, който все още е мюсюлманин, е благоразположен към адвентистите.

Приятелите на Гюнел й се подиграват за това, че е станала християнка. Тя обаче остава непоколебима. Наскоро завърши семинар на Световното адвентно радио, за да научи как да прави радио програми. Може би един ден ще стане част от евангелизаторската дейност на Световното адвентно радио в родната си страна, където има много малко вярващи.


* Бенджамин Д. Шун е президент на Световното адвентно радио.

Свързан урок >>