"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Просто се моли!
Клайд Вилан

“Помощ! Помощ!” Силните викове ме събудиха посред нощ. Те идваха от близката горичка до къщурката ни в планината, където заедно с партньора ми преподавахме в мисионското училище. Събудих приятеля ми, грабнах фенерчето и се затичах по посока към гласа.

“Учителю, помогни!”, отново се чу гласът. Открихме жертвата – Дату (вожд) Кампилан, лежеше неподвижен в локва кръв. Левият му крак бе прободен от остро бамбуково копие, използвано обикновено за лов на глигани и елени.

Извиках за помощ и селяните наизлязоха. Когато видяха вожда си, отказаха да го докоснат или да се приближат до него. “Какво става – попитах аз. – Защо ви е страх да му помогнете?” Никой не отговори.

Заедно с партньора ми се приготвихме да отнесем Дату до нашата къща, но той се обърна към нас с думите: “Просто се молете, маестро. Вярвам, че вашият Бог е могъщ.”

Казах на вожда да затвори очите си и помолих партньора ми да държи крака на Дату. Без никакво предупреждение изтеглих бамбуковото копие. Той изкрещя от болка, но все пак копието бе извадено. Превързах раната с чисто парче плат, за да спра кървенето, след което го отнесохме до къщата. Там промихме раната и сложихме върху нея компрес от въглен.

Обясних му, че още сутринта трябва да го заведем до болницата, тъй като нямаме необходимите лекарства, но той отказа. “Ако умра – ще умра в родното си село”, отговори вождът.

След това си спомних за лекция от обучението ни за мисионери. Тези хора вярват, че ако някой умре в ръцете на друг човек, душата на мъртвия ще изиска живият да се присъедини към него в следващия свят. С други думи, ако Дату умре, ние ще бъдем убити. Сега вече разбрахме защо никой не искаше да се доближи до главатаря в гората.

Вярата на Дату Кампилан бе силна. “Просто се молете, маестро, и вашият Бог ще ме изцели.” На сутринта изтичах до града да купя антибиотици. Продължихме да го лекуваме и всеки ден се молехме за Божията изцелителна сила.

Бог излекува Дату Кампилан. Сега той показва белега си и разказва на местните хора, че този Бог, в когото вярват мисионерите, е силен и може да лекува.


* Клайд Вилан бе студент мисионер в мисионското училище в Сил-ангон в южната част на Филипините.

Свързан урок >>