"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Макар и сам, на страната на Бога
Джон Т. Ноел

Живея в село в Южен Судан. Повечето хора там членуват в една протестантска църква, която е основана преди около 100 години. В селото ни пристигна Джон Чарлс. Една неделя дойде на посещение и аз го поканих на богослужение. Бях изненадан, когато ми каза, че вече се е поклонил на Бога предишния ден. Попитах го къде е бил на служба. Отговори ми, че е чел Библията си, пял и се молил сам в колибата си.

“Какво ти дава основание да се покланяш на Бога в събота”, попитах го аз.

Той ми отговори: “Първо, нека ти разкажа за Исус.”

Отвърнах, че знам за Исус, но той настояваше, че ако наистина Го познавам, бих желал да спазвам заповедите Му. След кратък разговор ме покани с брат ми да го посетим в дома му. Джон Чарлс ни прочете много текстове от Библията. Той ни обясни, че Бог е оставил принципи, по които да живеем. Отвори на десетте заповеди и прочете всяка една от тях. След като прочете и четвъртата заповед, осъзнах защо се покланя на Бога в събота. Брат ми също повярва.

Приятелите ни предупредиха, че Джон Чарлс е лъжеучител, но просто им повторих това, което съм научил от него, включително и десетте заповеди. След този случай десет души започнаха да изучават Библията заедно с Джон Чарлс. Всички повярваха, но семействата ни не позволиха да напуснем протестантската църква. Баща ми дори размаха копието си в опит да ме накара да преосмисля своето решение. Отказах да се подчиня. Появи се обаче сериозен проблем. Като повечето мъже в областта аз имах две жени. Помолих Бог да ми даде мъдрост как да постъпя и Той ми отговори, че трябва да избера тази, която ще сподели моята вяра. И така, започнах да водя и двете си съпруги на библейски уроци заедно с мен. Първата не пожела да ме последва. Върнах й зестрата и я заведох до селото на родителите й. Втората ми съпруга прие адвентната вяра и двамата се кръстихме.

Някои от новите вярващи станаха евангелизатори миряни в други села. Аз останах в родното си село, където преподавам библейски уроци на тези, които желаят да научат повече за Бога. Досега 28 души са станали адвентисти и още 100 са приели адвентната вест. Дори родителите ми са заинтересувани и желаят да научат библейските истини.


* Джон Т. Ноел живее в родното си село в Южен Судан.

Свързан урок >>