"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Да се присъединиш към опозицията


Моше живее в отдалечено село в Източна Индия. Един ден в селото пристигнал Сатепонду, библейски учител и пастор. Няколко души започнали да посещават домовете и да предлагат на хората да научат нещо повече за Исус. Някои местни хора се възпротивили на присъствието на християни в селото. Започнали да хвърлят камъни по новодошлите и се опитали да ги прогонят. Посетителите обаче не си тръгнали.

Сатепонду започнал да преподава Библията на тези, които желаели да научат повече за Христос и скоро 25 души се присъединили към библейския му клас.

Моше и повечето селяни не желаели да имат нищо общо с християните. Моше хвърлял камъни по Сатепонду и говорел пред областните полицаи, че християните безпокоят селото. Сатепонду бил арестуван и отведен в участъка за разпит. “Ако тези хора не ви искат в селото си, защо продължавате са стоите и да им насаждате религията си”, попитал офицерът.

Сатепонду отговорил: “Не налагам религията си на никого. Просто преподавам на тези, които желаят да се учат.”

Междувременно, новоповярвалите разбрали за ареста на Сатепонду и се събрали пред участъка с искане за освобождаването му. След осемчасов разпит Сатепонду бил освободен.

И други селяни се включили в библейския курс. Когато Сатепонду обявил, че ще се проведат евангелизаторски събрания, Моше и приятелите му не възразили. Моше дори започнал да ги посещава, за да провери какво точно изучават тези християни. Видял положителната промяна в селото, настъпила след идването им. Чул и проповедите. В края на евангелизацията около седемдесет души се кръстили, но Моше не бил сред тях.

Докато новите вярващи строяли малка църква, Сатепонду започнал да посещава хората, които присъствали на евангелизацията, и да ги кани да приемат Христос. Накрая Моше спрял да се съпротивлява и приел Исус за свой Господ.

Други селяни се противопоставили на строежа и отново поискали полицията да го спре. Този път обаче Моше бил на страната на християните. Умолявал официалните лица от името на църквата и на вярващите в селото си. Някои забелязали, че Моше напълно бил променил възгледите си и го попитали как е станало това. Той отговорил: “Срещнах Исус. Знам, че този Бог е истинският Бог.”

Сега в селото на Моше има малка църква и селяните отново живеят в мир. Някога той се противопоставял на християните, но сега ги ръководи като старейшина. Повечето членове на семейството му са адвентисти. Днес един от всеки пет души в това село е адвентист от седмия ден.

Свързан урок >>