"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

По-добрият път
Лука Инди

Джон и Нора Оманга живеят в Южен Судан и посещават една от големите

протестантски църкви в областта. Веднъж били посетени от Лука, техен добър

приятел от църквата.

“Открих по-добър път – казал той. – Открих истинската Божия църква.” Джон и

Нора се заслушали в разказа му. “Чудех се защо църквата ни спазва неделята и

попитах свещеника. Той каза, че на гръцки думата почивка означава неделя. Но

сега разбрах истината.” Лука отворил Библията си на езика Моро и започнал да

превежда на Джон и Нора.

Семейството се заслушало и започнало да се пита дали това е вярно. Започнали

да изучават Библията заедно. Джон нямал своя Библия и затова се опитал да

запамети прочетеното от Лука.

Случило се така, че мисионери от Глобалната мисия посетили областта. Те

помагали на хората в селскостопанската работа, за да ги опознаят по-добре.

Когато научили за интереса на Джон и Нора към Библията, мисионерите им

предложили да учат заедно. Жадното за знание семейство се съгласило. Три

месеца по-късно Джон и Нора се присъединили към адвентната църква.

Вождът бил дал разрешение на мисионерите да живеят в областта, но когато

местният свещеник разбрал какво става, гневно поискал от вожда да ги изгони.

Вождът вече бил обещал и не можел да се отметне от думата си, но заплашил,

че всеки, който стане адвентист, ще бъде прокълнат.

Когато научил, че Джон и Нора са станали адвентисти, вождът ги проклел с

думите, че отровни змии ще ги ухапят.

Веднъж, докато Джон работел в градината си, голяма отровна змия го

нападнала. Той успял да я убие, преди да бъде ухапан, но си спомнил за

проклятието и започнал да се моли усърдно за Божията закрила.

През една гореща нощ няколко седмици след този инцидент семейството легнало

да спи извън колибата, за да избегне комарите, които се били събрали вътре.

През нощта се събудили от дим и видели, че колибата им гори. Загубили почти

всичко, но все пак останали невредими. “Поне веднъж се радвахме, че комарите

са ни изгонили навън”, казал Джон.

Наскоро вярващите в областта получили първите си Библии на родния си език

Авокая. Сега могат да обясняват библейските истини и на други хора на родния

им език.


* Луна Инди е местен старейшина в Бахар-оло, Южен Судан.

Свързан урок >>