"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Откриване на Божията вест на любов
София Барахона

Докато пазарувала, София видяла приятелка да разговаря с едно семейство. Приятелката я запознала с двойката и всички започнали да разискват злободневни теми. Наскоро ураган бил опустошил Хондурас и всички се вълнували от случилото се. Обилните валежи били повредили къщата на София и унищожили част от покъщнината й. Жената се чудела дали ураганът не е вест от Бога. Затова, когато семейството започнало да говори за Бога, София се заслушала с интерес. Новите й приятели предложили да изучават Библията заедно с нея и тя с радост приела.

Семейството започнало да я посещава за библейски уроци. Скоро започнала да ходи на църква заедно с тях. Подготовката й на учителка й помогнала да оцени задълбочените анализи, които адвентистите предлагали. Накрая София решила да последва Исус чрез кръщение. Била много щастлива, когато разбрала, че съпругът й не възразява за промените, които ще настъпят в живота им.

София много активно започнала да печели души. Образователната система в нейната страна разрешава да се говори за религия и София насърчава младите да пеят и да се молят в клас. Понякога учениците се събират след училище, за да разговарят с нея за Бога и тя ги кани в малката църква в родния си град. Наскоро църквата проведе евангелизация и София покани учениците и родителите им да присъстват.

София е активен водач в малката група, която се събира в нейния град. Обича да споделя Божията любов с другите така, както приятелите й споделили Божията любов с нея. Преподава библейски уроци на всеки, който се интересува.

София очаква с нетърпение да се пенсионира. Решила е да се отдаде на мисионерска работа.


* София Барахона споделя за Божията любов в родния си град Ел Чимбо в Хондурас.

Свързан урок >>

Created by ULimited®