"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Ярката Божия светлина
Матсефо Лаура Лебона

Бях болнаво дете и живеех в Лесото - малка държавица в Южната част на Африка. Когато

започнах да сънувам странни сънища, селските шамани казаха на родителите ми, че в

мен живее силен дух. Макар че бяха християни, членовете на семейството ми се

уплашиха, че ще умра, ако не следвам духа. Започнах да помагам на един шаман, но

това, което научих от него, противоречеше на познанията ми за Бога. Спомнях си, че

десетте заповеди ни учат да се покланяме единствено на Бога. Не можех да си позволя

да коленича и да се моля на насекоми и змии. Въпреки това останах и се научих как да

"пророкувам" бъдещето на хората.

Омъжих се за добър човек, но все още нямах душевен мир. Бог пазеше частица от

истината жива в сърцето ми. Когато нощно време духът се опитваше да ме души, аз

призовавах Исус. Молех се, ако е волята Му, да ме освободи от духовете. Бог

отговаряше на молитвата ми и духът ме оставяше. Съпругът ми обаче започна да страда

от същите симптоми като мен.

Родителите на съпруга ми създаваха неприятности и затова решихме да напуснем дома им

и да се преместим в Южна Африка. Там се срещнах с адвентисти, които споделиха

знанията си за Бога и ми помогнаха да разбера какво казва Библията по въпроса за

духовете. Нещата започнаха да ми се изясняват. Реших да посещавам адвентната църква

и накрая откликнах на Божия призив да отида при Него.

Прочетох "Пътят към Христос" на съпруга ми и се опитах да му помогна да разбере

Божията воля. Сатана често се опитваше да ме събори и да ме върне към предишния

живот. Аз обаче винаги се обръщах с молитва към Бога и Исус ме спасяваше. Кръстих се

заедно със съпруга ми.

Върнахме се в Лесото и споделихме с всичките си роднини и приятели какво сме

научили. Трудно е, защото в нашия район няма адвентисти. Хората си спомняха, че съм

пророкувала и че съм имала дух. "Как можеш да бъдеш християнка, след като вече си

била владяна от дух", питаха те. Тъй като в селото ни няма адвентисти, хората

мислеха, че сме се присъединили към някакъв култ. Моля ви, молете се за нас, тъй

като тук на това бойно поле има да се свърши много работа. Много са държаните от

Сатана, които трябва да отидат при Исус.

Свързан урок >>