"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Свирещият за идолите
Шарлот Ишканиан

Сангум е пионер на Глобалната мисия в Западна Индия. Веднъж срещнал Екнат, възрастен

човек, болен от тиф. Сангул посочил тара, традиционния инструмент с две струни,

който стоял в ъгъла, и попитал Екнат дали може да свири.

“Свиря на тара за идолите и за да си изкарвам прехраната”, отговорил Екнат и

обяснил, че когато свири, хората се спират да го слушат. Така спечелвал няколко

монети, с които да изхранва семейството си. Но напоследък бил прекалено болен, за

да може да свири.

Сангум се усмихнал и казал: “Аз се покланям на живия Бог и Той може да те излекува.

Ако ми позволиш, ще отправя молитва към моя Бог и ще го помоля да те излекува.”

Екнат кимнал с глава и Сангум се помолил. Когато молитвата приключила, Егнат се

усмихнал и казал, че е уморен от гълтането на скъпи лекарства. Сангум му предложил

да го научи как да живее по-добър живот. Предложил му да го научи и за живия Бог.

Екнат се съгласил и Сангум започнал да изучава Библията с него. Екнат се радвал да

научи нещо за Бога, който се грижел за него. След няколко месеца се кръстил. Сега

пътува от село в село заедно със Сангум и свири на тара. Когато хората се съберат да

слушат, той не им говори за идолите, а за живия Бог, който е чул молитвите му и го е

излекувал.

След като Екнат намерил Исус като Господ, сто души в областта се присъединили към

адвентната църква. Много от тях дошли, защото видели промяната в живота на Екнат.

Питат го какво се е случило, че се е променил толкова много и той споделя за Исус.

Днес в селото на Екнат има църква, която е свидетелство за Божията преобразяваща

любов.

Екнат обича да споделя Божията вест с хората, които все още не са я чули. “Искам да завладея много повече села за Божието царство.”


* Екнат Казар (на снимката) живее в Найгаон, Индия. Шарлот Ишканиан е редактор на сп. “Мисия”.

Свързан урок >>