"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Писмата, които промениха едно село
Бикила Мерга

Писмо от отдалечена област в Етиопия води до създаване на нова група вярващи.

Продуцентът на програмата на Световното адвентно радио в Етиопия, Темесген Булти, получил писмо от слушател, което го накарало да се замисли.

Слушателят, който живее в отдалечена област на няколко часа път от столицата Адис Абеба, поискал обяснение за съботата и за проявите на Святия Дух в християнските църкви.

Булти отговорил на въпросите на слушателя и му изпратил литература на неговия език. Слушателят научил повече за библейските истини и започнал да задава въпроси на своя пастор. “Защо провеждаме богослужения в неделя, което не отговаря на Библията”, попитал той. Пасторът не могъл да отговори на въпроса и тъй като разбрал откъде църковният член е научил повече по тази тема, посетил студиото на радиото в Адис Абеба, за да поиска обяснение.

В резултат на това Световното адвентно радио започна да излъчва повече програми, които да задволят нуждите на хората в тази общност, включително и информация за съботата. Църквата реши да затвори врати в неделя и да провежда богослуженията си в събота. Изпратиха старейшините си до Адис Абеба с молба да бъдат признати за спазваща съботата църква. Булти ги насочи към офиса на Централно-Етиопското мисионско поле.

Църковните ръководители обещаха да отидат на място и да проведат събрания в селето. Екип се отправи на трудно пътуване, което включваше и петчасово каране на колела. “Църковните членове бяха толкова щастливи, когато пристигнахме, че понесоха багажа ни и дори генератора”, каза Булти. Повече от 250 души присъстваха на вечерните събрания, като много от тях спяха в палатки, за да не пропуснат нито едно от тях. След събранията 185 души бяха кръстени и още 350 предадоха живота си на Господа и пожелаха скоро да се присъединят към Църквата на адвентистите от седмия ден. Членове на други църкви също искат да станат адвентисти. Църковното ръководство в Етиопия възнамерява да построи църква за тези нови вярващи.

До провеждането на евангелизаторските събрания в този район нямаше адвентно присъствие. Областта се намира на повече от 150 километра северно от Адин Абеба. Този район винаги е бил изключително труден поради силното влияние на традиционната за Етиопия църква. Наскоро интересът на слушателите се увеличи значително, за което може да се съди по броя на писмата, получавани в радиото. Адвентното световно радио планира да продължи работата с материали на езика на всяка племенна група.


* Бикила Берга е директор по комуникациите в Етиопския съюз в Адис Абеба.

Свързан урок >>

Created by ULimited®