"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Писмата, които промениха едно село
Бикила Мерга

Писмо от отдалечена област в Етиопия води до създаване на нова група вярващи.

Продуцентът на програмата на Световното адвентно радио в Етиопия, Темесген

Булти, получил писмо от слушател, което го накарало да се замисли.

Слушателят, който живее в отдалечена област на няколко часа път от столицата

Адис Абеба, поискал обяснение за съботата и за проявите на Святия Дух в

християнските църкви.

Булти отговорил на въпросите на слушателя и му изпратил литература на неговия

език. Слушателят научил повече за библейските истини и започнал да задава

въпроси на своя пастор. “Защо провеждаме богослужения в неделя, което не

отговаря на Библията”, попитал той. Пасторът не могъл да отговори на въпроса

и тъй като разбрал откъде църковният член е научил повече по тази тема,

посетил студиото на радиото в Адис Абеба, за да поиска обяснение.

В резултат на това Световното адвентно радио започна да излъчва повече

програми, които да задволят нуждите на хората в тази общност, включително и

информация за съботата. Църквата реши да затвори врати в неделя и да

провежда богослуженията си в събота. Изпратиха старейшините си до Адис Абеба

с молба да бъдат признати за спазваща съботата църква. Булти ги насочи към

офиса на Централно-Етиопското мисионско поле.

Църковните ръководители обещаха да отидат на място и да проведат събрания в

селето. Екип се отправи на трудно пътуване, което включваше и петчасово

каране на колела. “Църковните членове бяха толкова щастливи, когато

пристигнахме, че понесоха багажа ни и дори генератора”, каза Булти.

Повече от 250 души присъстваха на вечерните събрания, като много от тях

спяха в палатки, за да не пропуснат нито едно от тях. След събранията 185

души бяха кръстени и още 350 предадоха живота си на Господа и пожелаха скоро

да се присъединят към Църквата на адвентистите от седмия ден. Членове на

други църкви също искат да станат адвентисти. Църковното ръководство в

Етиопия възнамерява да построи църква за тези нови вярващи.

До провеждането на евангелизаторските събрания в този район нямаше адвентно

присъствие. Областта се намира на повече от 150 километра северно от Адин

Абеба. Този район винаги е бил изключително труден поради силното влияние на

традиционната за Етиопия църква. Наскоро интересът на слушателите се увеличи

значително, за което може да се съди по броя на писмата, получавани в

радиото. Адвентното световно радио планира да продължи работата с материали

на езика на всяка племенна група.


* Бикила Берга е директор по комуникациите в Етиопския съюз в Адис Абеба.

Свързан урок >>