"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Сляп, но виждащ
Тиаго да Силва

Тиаго от малък имаше някакво наследствено увреждане, което след време щеше да доведе

до ослепяване. Той обаче отказваше да повярва, че този ден ще дойде. Когато навърши

12 години, зрението му започна да отслабва. Можеше да вижда цветове и сенки, но не и

да чете. Само след няколко месеца зрението му изчезна напълно.

Майка му многократно бе настоявала да започне да учи брайловата азбука, за да се

подготви за слепотата, но той се противеше, защото смяташе, че това ще ускори

момента, когато няма да може да вижда. След като съучениците му се умориха да му

четат уроците, вече нямаше как да отлага ученето на брайловата азбука. Тиаго се

бореше с обезсърчението и вярваше, че Бог ще му помогне да премине трудния път от

света на зрящите към пълната слепота.

Когато съучениците му го пренебрегваха или отбягваха, той викаше към Бога за помощ.

Тиаго бе особено благодарен за няколко близки приятели, които никога не го

изоставиха.

Когато Тиаго бе на 15 години, едно семейство, което живееше срещу тях, покани майка

му да присъства на курс за отказване от цигарите, провеждан от Църквата на

адвентистите. Майка му пушеше и Тиаго многократно бе настоявал да се откаже. Тя му

каза, че ще отиде на курса, стига той да я придружава. Макар че пропуснаха някои от

срещите, тя успя да се откаже от пушенето.

След това съседите ги поканиха на евангелизаторски събрания, които винаги се

провеждаха след семинара за отказване от цигарите. Тиаго не знаеше нищо за

адвентистите, но реши да отиде. Взе си библейските уроци, които предлагаха и един

учител започна да ги посещава в дома им. Тиаго разказа на най-близката си приятелка

какво е научил на събранията и я покани да го съпровожда. Макар че отначало се

колебаеше, тя го придружи и дори се записа в семинара за изучаване на книгата

“Откровение”. След края на събранията Тиаго и майка му започнаха да посещават

адвентната църква. Баща му често е с тях, когато не е на работа. Наскоро Тиаго реши

да приеме Исус. Той даде своето свидетелство: “Пред младите хора има много пречки.

Моята слепота е основната ми пречка. Но моята вяра ми дава възможност за нов поглед

към живота. Ако младите изучават Библията и приемат истините, които откриват там,

също ще получат нов поглед към живота.”


* Тиаго да Силва е гимназист в град Куритаба, Бразилия.

Свързан урок >>