"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Споделяне на светлината
Томас Алай

Томас Алай живее в Папуа Нова Гвинея. Веднъж в работата му дошъл един приятел и застанал до бюрото му. Бил дошъл да му продаде Библия. Томас имал планове да похарчи 20-те кина в джоба си (около 10 лева) за бира, но вместо това си купил Библията.

Отворил Библията и открил списък с теми и различни препратки. Започнал да я чете тема по тема. Когато стигнал до съботата, останал доста озадачен. Колкото повече четял, толкова повече се убеждавал, че това е определеният от Бога ден за поклонение. Томас попитал една адвентистка от работата си къде може да намери адвентна църква. На следващата събота отишъл на богослужение.

Веднага разбрал, че това е мястото, където Бог го е пратил. След църква разказал на съпругата си къде е бил. “Искам да променя живота си”, казал й той. Тъй като много пъти била чувала от него тези думи, не останала никак впечатлена. С времето обаче виждала, че съпругът й наистина се променя. Макар че не ходела на църква с него, била доволна, че той е открил Бога.

Възрастен църковен член казал на Томас, че работи в едно близко село, където имало само четирима адвентисти. Човекът говорил на съседите си за пророчествата от Даниил и Откровение и те имали желание да научат повече. Помолил Томас да му помогне. Така Томас започнал да посещава селото и да помога на приятеля си в преподаването.

Хората му казали, че протестантският пастор не желае адвентисти на своя територия и възнамерява да им създаде доста неприятности. Томас се помолил Бог да се намеси и да му помогне пасторът да се успокои. Една вечер протестантският пастор влязъл в дома на един от църковните членове. Томас бил там и показвал картини, с които да обясни библейските пророчества на присъстващите. Пасторът не казал нищо и седнал, за да чуе темата.

След края на срещата Томас с изненада научил, че посетителят е протестантски пастор. Приближил се към него и му казал: “Съжалявам, ако знаех, че сте пастор, щях да ви поздравя, както подобава.” Пасторът кимнал с глава и благодарил за темата. В него нямало нито следа от гняв.

Томас продължил да се среща с хората и няколко от тях се кръстили. Вярващите се срещат под обикновен заслон от палмови листа. Според доклада на Томас още 45 души са поискали библейски уроци, за да се подготвят за кръщение.


* Томас Алай живее в Лае, Папуа Нова Гвинея.

Свързан урок >>