"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Жертва от любов
Рамеш Ратод

Мукам и съпругата му Гимил отглеждали ориз в Индия. Редовно посещавали

богослуженията в селската църква, докато през 1995 г. започнали

размирици и

няколко църкви били унищожени. Тъй като се страхували от насилие,

хората

затворили църквата. През 2000 г. Мукам и Гимил научили, че група

адвентисти

възнамеряват да проведат евангелизаторски събрания в тяхното село.

Местните

хора предоставили къщи за членовете на евангелизаторския екип. Мукам и

Гимил

подслонили няколко човека в малкия си дом.

Тъй като се радвали, че могат да чуят евангелието отново, Мукам и Гимил

поканили всички да присъстват на събранията. Събрали се около 300-400

души

на здравните теми и духовните вести. Мукам и Гимил били впечатлени, че

тези

християни им донесли ново разбиране за Божието слово. Когато

ръководителите

на други църкви се опитали да убедят Мукам да отхвърли тези еретични

адвентисти, той отказал. “Кое от това, което проповядват, противоречи

на

Библията”, попитал той. Обвинителите не могли да отговарят, но

предупредили

семейството, че може да загуби своето спасение, ако слуша подобни

ереси.

Мукам и Гимил останали твърди и били сред първите 17 души, които се

подготвили за кръщение. Още 50 човека били кръстени след няколко месеца

и

групата вярващи започнала да нараства.

Те имали нужда от църква и Мукам предложил част от своята

земя.

Домът им бил на висок хълм, а под него минавал поток, който понякога се

превръщал в пълноводна река по време на обилните валежи. Когато

пасторът

казал, че долната част не е подходяща за църква, семейството решило да

обмисли какво може да се направи.

На следващия ден пасторът се върнал и с удивление видял, че домът на

Мукам и

Гимил вече го няма. “Какво се е случило?”, възкликнал той. Гимил

обяснил, че

роднините му помогнали да разруши къщата, за да направи място за новата

църква. С материалите от дома, те издигнали малка пристройка към къщата

на

сина си, който живеел наблизо.

“Това е нашата жертва от любов към Бога”, заявил Мукам. С помощта на

конференцията църковните членове построили църква с 200 места.

Адвентното дело се разпространява бързо в този район на Индия. Църквата

на

Мукам и Гимил се разраства и организира нови църкви в съседните села.

Формират се нови групи и много села канят адвентистите да проповядват

Божието слово. Днес в тази област има 2000 адвентисти в четири църкви и

двадесет групи.

Свързан урок >>