"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Среща между тъмнината и светлината
Анухус Ануа

Ама била омъжена за посветен адвентист в централна Гана. Но дух на тъмнина влязъл в нея и направил живота на семейството изключително труден. Съпругът и вече нямал мир у дома. Ама му се противопоставяла във всичкo и му създавала големи проблеми. Тъй като тъмнината и светлината не могат да живеят заедно, Ама решила да се отдели от съпруга си. Той бил убеден, че Ама

има духовен проблем и знаел, че не може да направи нищо друго освен да се моли за нея и да понася нейното поведение. Смятал, че разводът не е разрешение.

Ама решила да посети една от дъщерите си в столицата Акра. Дъщеря й я поканила да отидат заедно на църква и тя се съгласила. Ама продължила да посещава църковните служби и да изучава Библията. Църковните членове постели

и се молели за нея и накрая тя предала живота си на Христос. Признала им как демоните я използвали, за да нанася болка на семейството си и да опозорява Божията църква.

В деня на кръщението пасторът влязъл в реката и помахал на Ама да го последва. Виждал каква борба се води в нея и осъзнал, че демоните й забраняват да влезе във водата. Дяконите се опитвали да й помогнат, но тя се държала за тях, сякаш се страхува дори да се докосне до водата. Пасторът

излязъл на брега и започнал да се моли на глас. Когато споменал името на Исус, демоните напуснали Ама. Тя се пуснала от дяконите и влязла във водата, за да се кръсти. Свидетели на случилото се видели Божията сила и също решили да последват Исус.

Ама решила да се върне при съпруга си като новородена адвентна

християнка.

Тя се помирила с него и дала свидетелство за Божията сила, която я

спасила

от демоните, които я мъчели години наред.

Сега домът на Ама е изпълнен

с

мир. Търпеливият й съпруг се радва, че годините на пост и молитва и

верността му към брачната клетва са били възнаградени.


* Анухус Ануа е пасторът в Акра, Гана, който кръстил Ама.

Свързан урок >>