"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

От ямата до пасторската длъжност
Шарлот Ишканиан

Джейкъб Гор бил протестантски пастор в Южен Судан по времето, когато го арестували за това, че учи децата на християнски песни в област, където християнството е забранено. Хвърлили го в дълбок ров заедно с още 71 осъдени. Спускали им храна и вода, а тези, които все пак излизали от ямата, просто изчезвали.

Гор споделил вярата си в Исус с останалите затворници, които се хванали за него като за единствената си надежда.

След четири месеца Гор бил освободен и предупреден никога повече да не проповядва в този район. Избягал в област, където можел да проповядва свободно и там поел отговорността за седем църкви. При пристигането си се срещнал с адвентни миряни, които провеждали библейски семинари. Искал да присъства на събранията, но не се осмелил. Насърчил обаче някои от своите църковни членове да отидат там и да му докладват какво са чули.

Гор забелязал, че има някои значителни различия между неговите убеждения и това, което адвентистите проповядвали. Посетил един от миряните, за да разискват библейски теми. Гор задавал много въпроси и приел предложението на служителя да изучават заедно Библията. Жадно започнал да изследва Божието слово.

Гор си направил равносметка на това, в което вярва, и започнал да се моли Бог да му помогне да разбере каква е истината. Осъзнал, че трябва да следва съвестта си. Свикал църковните членове на събрание.

“Деца мои – обърнал се той към тях, - открих, че нашата църква не проповядва всичко от Библията. Винаги сме се покланяли на Бога в неделя, но Библията съвсем ясно заявява, че Божията истинска събота никога не е била променяна. Кръщавах хората чрез поръсване с вода, но Библията заявява, че кръщението трябва да е чрез потапяне.”

Църковните членове били смаяни, когато им обяснил и други различия в ученията. След това апелирал към тях да се молят и да решат къде искат да отидат. Гор се надявал някои да го последват. На следващия ден ръководителите влезли в дома му и му взели всичко. “Ти си купил това с наши пари”, казали те и отнесли цялата покъщина, дрехите и дори храната. Само четирима от бившите му църковни членове поискали да изучават Библията с него. Всичките четири се кръстили.

Съпругата на Гор също решила да го последва въпреки многобройните заплахи.

Гор останал без работа. След кръщението му адвентната църква го назначила като помощник пастор. След това в продължение на цяла година провеждал евангелизаторски събрания, в резултат на които били кръстени 177 души. Днес той е доброволец мисионер, работещ за създаването на църква в района на Моробо, Южен Судан. Вече е събрал група вярващи, включително и друг протестантски пастор.

“Хората в Южен Судан са били принуждавани да се местят в продължение на повече от 30 години. Чували са за адвентистите и искат да знаят нещо повече за техните учения. Радвам се, че съм открил истината и че мога да им я проповядвам.”


* Джейкъб Гор е евангелизатор в Моробо, Южен Судан. Шарлот Ишканиан е редактор на списание “Мишън”.

Свързан урок >>