"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

По-силно от човешки глас
Гейл Шацшнайдер

"Искаме Аршад! Искама АДРА", викали селяните от едно мюсюлманско село в Пакистан пред правителствен служител. Той обаче нямал представа кой е Аршад и какво е АДРА. Бил дошъл в селото да провери защо селяните отказват да позволят на децата си да се ваксинират против епидемията от полиомелит.

Цели 10 години селяните позволявали на Аршад Инаят и на екипа му от АДРА да посещават селата им в Южен Пакистан. Те познавали Аршад и му имали доверие. Но когато финансирането свършило, Аршад и хората от АДРА трябвало да прекратят работата си. След това избухнала епидемия от полиомелит. В отчаянието си правителственият служител казал на своите помощници: "Намерете ми Аршад и АДРА."

Обадили се на адвентната болница в Карачи и открили Аршад. Разказали му за проблема и го помолили да се върне в селото и да ваксинира децата.

Когато Аршад се върнал в селото, жените го попитали: "Къде беше толкова време. Ние се молехме на Алах да се върнеш." Аршад ваксинирал децата с финансова помощ от други държави и поставил ръчни помпи на кладенците, които екипът му изкопал в селските райони без вода.

По едно време Аршад и правителственият служител влезли в двора на един мулла – свят човек в мюсюлманската религия. Стотици хора били дошли да видят този човек и да помолят за неговото благословение. Мнозина били донесли като дарове крави и овце. Когато правителственият служител представил Аршад, муллата казал: "Аз те познавам." След това се обърнал към множеството и обяснил: "Аршад е християнин. Той е помагал на бедните ни и е ваксинирал децата. Учил ги е как да водят здравословен живот и е копал кладенци в села без вода." След това муллата попитал присъстващите: "А вие какво сте направили за бедните?" После продължил да гълчи множеството за това, че пренебрегва бедните.

В Пакистан на християните е забранено да говорят пред мюсюлмани за своята вяра в Христос. Но този мулла говорил вместо Аршад. Той казал на тълпата повече, отколкото Аршад би се осмелил да каже за Христос.

Скромността и всеотдайността на Аршад не останала незабелязана. Тези негови качества можели да говорят по-силно от човешки глас.

Свързан урок >>