"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Липсващата табелка
Елиас Раимбусе

Аз съм полицай в Папуа Нова Гвинея. Преди няколко години ме преместиха в град в южната планинска област на Папуа Нова Гвинея, където трябваше да поема командването на едно ново подразделение. Отидох да разгледам областта, където щях да работя. Всичко бе чудесно, но нещо ми липсваше. Не можах да открия адвентна църква. Търсих в града и околностите, но никъде не видях познатия знак с трите ангела, който отличава адвентната църква. Започнах да се чудя дали да приема назначението и да се преместя в област, където няма църква, в която да ходя на богослужение заедно със семейството си.

Когато казах на семейството ми, че не мога да намеря църква, решихме да се молим цяла седмица. Бог ни показа, че иска да се преместим в новата област. Опаковахме си багажа и след десетчасово пътуване пристигнахме в новия ни дом. Радвахме се на красотата на природата и бързо се установихме в новата ни къща. Тъй като наоколо нямаше църква, проведохме богослужението на верандата.

Един ден в дома ни дойде майстор, за да поправи покрива. Когато привърши, попита жена ми: “Вие адвентисти ли сте?” Силно учудени, ние му отговорихме, че сме адвентисти. Човекът се усмихна: “Аз също съм адвентист. В града нямаме своя църква и затова аз се покланям на Бога вкъщи.” След това ми разказа и за един учител от близкото училище, който също е адвентист. Срещнахме се и решихме да провеждаме богослуженията в училището. После научихме, че един бивш полицай, който живее недалеч от нас също е вярващ. Поканихме го да се присъедини към групата.

Веднъж го попитах дали можем да купим земя, на която да построим църква.

“Имам една малко парче – отговори той. – Ще го дам за църква, ако вие направите постройката!” Отидохме да видим парчето земя, което бе точно до главния път. Идеалното място! Премахнахме растителността и отбелязахме границите. След това се регистрирахме към местната мисия.

Преди да започнем да строим, издигнах табела с познатите три ангела. Исках всички да знаят, че църквата, която ще се появи тук, е адвентна.

Сега имаме малка църква и общност, която се увеличава, тъй като вече се знае, че адвентистите са дошли в града. Радвам се, че Бог използва обикновени хора – полицай, майстор и учител – да създадат нова църковна общност в далечна област на Папуа Нова Гвинея. Той може да използва и вас, където и да живеете.

Свързан урок >>