"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Дърводелецът, който умря за нас
Дороти Итън Уотс

Четирима дърводелци седели на пода в малката си работилница в село в Източна Индия. Когато режели и рендосвали дървото и сглобявали парчетата, за да правят легла, маси и столове, често говорели за човека, който ги посещавал. Той бил образован, но въпреки това разговарял с обикновените хора и се сприятелявал с тях. Дърводелците харесвали Матю Реди, но не им харесвало това, че е християнин. Били слушали много лоши неща за християните, но този човек изглеждал съвсем различен.

Един ден Реди посетил работилницата и ги попитал: “Знаете ли, че този Бог, на когото се покланям, е живял на земята и е работил като дърводелец?”

Те оставили инструментите си и го погледнали изненадано. “Бог, който е бил дърводелец? - попитали те с удивление. – разкажи ни повече за него.”

“Исус, Божият Син, дойде на този свят, за да ни покаже какъв е Бог – казал Реди. – Той избрал да се роди като човек, да живее в дома на беден дърводелец и да работи с ръцете си точно така, както правите вие.”

“Разкажи ни повече за този Бог дърводелец”, помолили мъжете. Реди започнал да ги посещава често и да изучава Библията с тях. Обяснил им защо Исус дошъл на земята, как помагал на хората и как умрял, за да ги спаси от греховете им. След време дърводелците приели Исус за свой Господ и поканили Реди да изучава Библията заедно със семействата им. Петнадесет души от техните семейства също приели Исус за свой Господ.

Когато новината се разпространила из селото, започнали и неприятностите. Хората престанали да купуват мебели от тях, отказвали на жените им да черпят вода от селския кладенец, а продавачите отказвали да им продават ориз. Въпреки това дърводелците продължили да се покланят на Исус. След това някои селяни вкарали добитъка си в техните градини, за да унищожи скромната им реколта.

Когато научили за гонението, адвентните ръководители изпратили храни, за да спасят семейството. Насърчили ги да представят случая си пред местния съдия. Съдията защитил правото на дърводелците да се покланят на Бога така, както намерят за добре, и изпратил полиция да внесе ред в селото.

От време на време възникват проблеми, но дърводелците остават твърди. “Хората могат да направят с нас, каквото си искат, но ние ще останем верни на Дърводелеца, който умря за нас.”

Свързан урок >>