"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Липсващите теми
Дж. Х. Захари

Около 700 адвентисти учат в държавния университет в Бутари, Руанда. Адвентната църква в този район е твърде далеч и твърде малка, за да могат студентите адвентисти да си позволят да я посещават. Затова те се събират на богослужения всяка събота сутрин на университетския стадион.

Адвентистите са известни на всички в Руанда и повечето преподаватели в университета им позволяват да не се явяват на изпити в събота, но понякога гостуващите професори от френско говорещи страни не са толкова благосклонни.

Нийра и Ирен били студенти последна година. Записали се в курс, където преподавателят бил гост от друга държава. С наближаването на изпита студентите учели все по-упорито, тъй като оценката им зависела изцяло от последния изпит. Но когато разлепили програмата, се оказало, че изпитът по този предмет се пада в събота. Момичетата отишли при професора и го помолили да се явят в друг ден.

“Не – отговорил професорът рязко. – Трябва да се явите заедно с останалите студенти.”

Момичетата се молили два дена и след това се върнали с нова молба за промяна на датата. Този път професорът бил дори още по-груб от първия път. Приятели студенти, които разбирали затрудненото им положение, им дали съвета: “Вашият Бог ще прояви разбиране. Явете се на изпита.”

Момичетата отказали. “Дори ако трябва да минем отново целия курс, няма да проявим неуважение към Божия ден.” В съботната сутрин момичетата излезли от спалното помещение и отишли в близката горичка да се молят. Върнали се на стадиона навреме за съботното училище.

След края на богослужението Нийра и Ирен тръгнали към общежитието. По пътя си срещнали няколко състуденти, които се връщали от залата за изпити. “Вашият Бог сигурно ви обича – казали те. – Изпитът е отложен за друг ден.”

Момичетата слушали с удивление, когато им разказвали как другите студенти чакали от 8 до 10 сутринта, но професорът не се появил. Накрая дошъл един преподавател, който им съобщил, че не могли да намерят темите за изпита и се наложило да го пренасрочат.

Нийра и Ирен се зарадвали, че Бог надделял над упорития професор и показал на останалите студенти, че се грижи за децата Си.

Свързан урок >>