"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Мария и нейният празник на радостта
Дж. Х. Закари

Мария Брозозек е пенсионирана шивачка от Полша. Тя искала да направи нещо за хората в родния си град. Веднъж чула, че едно бедно семейство не можело да си плати наема и собственикът възнамерявал да ги изгони.

Мария се обърнала към много свои съграждани с молба да дарят някои употребявани вещи, които тя да продаде, за да помогне на семейството.

Внезапно животът й се променил по начин, който тя не очаквала. Открила и други хора, които имали нужда от помощ. Решила да организира честването на специален ден, който нарекла “Празник на радостта”. Планирала голям брой дейности и помолила хората да донесат вещите, които възнамерявали да подарят. След като децата представили пиеса, основаваща се на библейски разказ, Мария провела търг, за да продаде подарените неща. Постъпленията от търга били заделени за помощ на бедните в града.

При друг случай Мария организирала изложба и поканила местен художник да даде няколко от картините си за продажба. Половината от постъпленията били дадени на бедните. След това организирала благотворително представление с актьори и печалбата отново отишла за бедните.

Когато хората питат Мария защо прави всичко това, тя им казва, че Исус помагал на бедните и болните и Бог иска от нея да върши същото. Радио и телевизионни станции представили Мария, а градският вестник създал рубрика, в която разказва за хората в нужда и начинът, по който може да им се помогне. Жителите на града станали по-отзивчиви към нуждите на бедните деца и започнали да им подаряват дрехи. Деца инвалиди биват извеждани на екскурзии, което прави живота им по-пълноценен и радостен.

Поради състраданието на Мария към бедните отношението на хората в града към адвентната църква се променило. Местният свещеник насърчил вярващите да подкрепят “Празника на радостта” и поканил адвентистите да изнесат концерт, като приходите от концерта били дадени на бедните. Много хора проявили интерес към ученията на адвентната църква и в резултат на работата си Мария изнася библейския курс пред десет души. Тя никога не очаквала, че нуждата на едно бедно семейство ще донесе такава радост на града и толкова много хора ще пожелаят да научат нещо повече за Божията любов.

Свързан урок >>