"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Заключената библиотека
Д. Х. Закари

Още от детските си години Хуан искал да опознае Бога. Когато бил в юношеска възраст се записал в семинарията, за да стане свещеник. Четял внимателно Библията и забелязал разликите между това, което е записано там, и думите на преподавателите. Открил, че десетте заповеди в Библията са по-различни от тези, които се изучавали в клас. Несъответствията подтикнали Хуан да започне да изучава Писанието още по-задълбочено.

Той прекарал много часове в библиотеката на семинарията. Веднъж забелязал, че в библиотека има шкаф със заключени книги. На един етикет било записано, че никой не трябва да чете тези книги.

Любопитството на Хуан се изострило. С какво тези книги биха могли да навредят на един ученик в семинария? Коя била тази Елън Уайт, която е написала всички тези забранени книги?

Хуан имал желание да ги прочете и решил да се сприятели с библиотекаря. Няколко седмици подред изграждал доверието помежду им. Накрая попитал: "Възможно ли е да прочета книгите, които са заключени в онзи шкаф? Интересно ми е какво ли пише в тях."

Библиотекарят се усмихнал, отворил едно чекмедже и извадил ключ. Двамата отишли до заключения шкаф. Библиотекарят го отворил и Хуан избрал една от книгите – “Великата борба”. Взел я у дома и започнал да я чете.

Постепенно започнал да разбира защо тези книги били забранени. Във “Великата борба” се говорело за неговата църква и отправените обвинения му звучали като ерес. Но във всяка глава имало текстове от Библията, които обосновавали написаното. Хуан четял стиховете и осъзнавал, че Библията подкрепя всичко, което се казва в тази книга.

Докато ги четял, чувствал, че Святият Дух го подтиква да се приближава все повече до Библията и до Исус.

Въпросите на Хуан в клас предизвикали враждебни настроения. След време напуснал семинарията и се преместил на отдалечен остров във Филипините. Там срещнал хора, които следвали библейските учения. След като изучавал Библията няколко месеца с тях, бил кръстен.

Хуан благодари на Бога за това, че му посочил пътя на живота чрез тези “забранени книги”. Сега Хуан споделя своята вяра с анимистите във Филипините.

Свързан урок >>