"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Да избягаш от църквата: Част 2
От Андрю Макчесни

След като предали сърцето си на Исус, двама млади бежанци в един европейски град започнали да молят майка си да научи нещо повече за Исус.

„Мамо, не искаш ли да бъдеш спасена?“, попитал 20-годишният Росен.

Майка му Анелия избухнала като вулкан. „Никога няма да изоставя моята религия! – извикаа тя и ударила с юмук по масата. – Ще пазя религията си, докато съм жива!“

Двадесет и две годишният й син Сергей обяснил как Исус е бил разпънат заради греховете на хората и е възкръснал на третия ден.

„Не е възможно да е бил възкресен“, настояла Анелия.

„Ако вярваш в Исус и умреш, ти също ще бъдеш възкресена“, отвърнал Сергей.

Веднъж прочел текста от Йоан 3:16 на майка си: „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“

„Ние умираме - обяснил Сергей, - но когато Исус се върне, ще бъдем вдигнати от гробовете.“

„И как ще бъдем вдигнати от гробовете?“

„Ще живеем отново“, казал младежът.

Това била важна тема за Анелия. Всъщност най-важната тема, която я занимавала. Как е възможно човек да бъде възкресен и да живее вечно?

Докато слушала синовете си, библейските стихове, които някога я озадачавали, започнали да й се изясняват. Разбрала казаното от Пол, човека, който пръв поканил семейството на църква и който им четял от Библията, както и онова, което чула за Исус по време на първото си посещение в църквата. Душата й се изпълнила с радост. По-късно Анелия разбрала, че Святият Дух е влязъл в сърцето й. Не след дълго тя приела Исус за свой Спасител. Тогава в нея се появило желание да прекарва повече време с Него и да посещава църковните богослужения.

След това 15-годишната й дъщеря била кръстена. Анелия била пропуснала кръщението на двамата си синове, но отишла на кръщението на дъщеря си. След службата момичето се обърнало към нея: „Мамо, сега е твой ред.“

Сергей изнесъл библейския курс на майка си, но тя също така изучавала Библията самостоятелна. В сърцето й се появило желание да живее за Христос. И тогава, на 47-годишна възраст, тя предала сърцето си на Исус чрез кръщение. „Радостта бе голяма – разказва тя в интервю. – Просто не мога да я опиша. За първи път в живота си изживявах такава радост. Повярвах и приех Исус Христос.“

Сега Анелия, която е на 48 години, е мисионер за народа си. Нейният съпруг е пиел Библията и дори родителите й в нейната родна страна спазват съботата. Анелия преподава библейски уроци на своята общност.“

„Някога исках да избягам от църквата, а сега желанието ми е да тичам към църквата – разказва Анелия. – Святият Дух ме доведе до Бога.“

Благодарим ви за подкрепата на „Адвентна мисия“, чиито центрове за глобална мисия помагат за обучението на хора как да споделят добрата вест з аспасение с хора от други световни религии. За повече информация посетете globalmissioncenters.org.

Свързан урок >>