"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Да избягаш от църквата: Част 1
От Андрю Макчесни

Църквата била последното място, където Анелия би желала да отиде. Израснала в семейство, което следвало нехристиянска световна религия, тя посещавала молитвения дом на своята религия на всеки празник и жертването на животни през последните 40 години. Затова била неприятно изненадана, когато един непознат предложил Библия на нейния съпруг и 20-годишния й син.

„Вземете я и елате на нашето събиране тази вечер“, казал непознатият.

Съобщил също така, че там ще има и нещо за хапване.

Вкъщи Анелия се възмутила от поканата. „Какво ще правим там? – попитала тя. – Не искам да отида, аз съм от друга религия.“

Росен обаче искал да отиде на църква.

„Ела – казал той. – ще хапнем и ще послушаме малко.“

Всичките пет членове на това семейство бежанци отишли на събранието в голям европейски град. Били поздравени от църковните членове е седнали с тях на чай и кекс. По време на църковната програма Анелия ги чула да говорят за Исус, но не можела да разбере казаното.

За какво говорят, зачудила се тя. За хора от нейната религия това била обичайна реакция, когато за първи път чували нещо от Библията.

Росен останал очарован от събирането. След това започнал библейски курс при Пол – непознаият, който му бил предложил Библия на улицата.

Не след дълго Росен помолил майка си да дойде в църквата за неговото кръщение.

Църквата била последното място, където Анелия би желала да отиде.

„Не разбирам какво е кръщение – отвърнала тя. Няма да дойда.“

Росен бил кръстен без нея.

Случило се така, че Анелия и цялото й семейство били изгонени от наетия апартамент. Имали пари за наем, но не можели да намерят място, което да наемат. Църковните членове им помагали в търсенето, но без никакъв резултат. Тогава те поканили семейството да остане временно в класната стая на детското съботно училище.

Църквата била последното място, където Анелия искала да отиде, но нямала никакъв избор. Тя и семейството й останали в църквата цели седем месеца.

През цялото време Пол посещавал семейството и им четял от Библията. Анелия се чудела защо го прави. Тя била убедена, че само свещените писания на нейната религия съдържат истината. Чудела се как тази Библия ще й помогне да си намери апартамент и защо до този момент не успяват да си намерят място за живеене.

В съботните сутрини Пов канел семейството да посещава църковните служби. Анелия бягала. Когато виждала, че богослужението започва, тя отваряла вратата и побягвала. Нейният 22-годишен син Сергей бил докоснат от чутото и не след дълго бил кръстен.

След като семейството си намерило нов дом, двамата синове на Анелия започнали да я умоляват да се обърне към Исус.

Историята продължава следващата седмица.

Свързан урок >>