"Към Мене погледнете     
и спасени бъдете..."

Екипът на sdabg.net

Отзиви

Регистрация
на сайт


Банери

[Опитности]

Отключени сърца
От Ф. Едгар Нунес

По време на едно от съботните богослужения две сирийски бежанки дойдоха в адвентната църква на град Кингстън в канадската провинция Онтарио. Като пастор винаги се радвам да видя външни хора. Изпитах особена радост, когато приветствах с добре дошли майка и дъщеря, които принадлежаха към друга световна религия. Откъде бяха чули за нас? Кой ги е поканил на църковната служба?

Оказа се, че доста време преди да дойдат при нас, те се били сприятелили с една жена от църквата на име Шърли.

Шърли обича да помага на непознати и особено на бежанци. Тя посреща хората с топла усмивка, която премахва всякакви бариери.Грижи за тях доколкото може и хората остават трогнати от нейната доброта и състрадание. С готовност приемат поканата й за семейни вечери и летни пикници. Майката и нейната дъщеря приели поканата на Шърли да посетят църквата в събота.

След богослужението поговорихме в двора. Еман и Хеба с удоволствие се включиха в разговора и веднага приеха предложението да се помолим за тях. След това ги попитах дали биха приели екземпляр от Евангелието на Йоан на арабски език, отпечатано от Канадското библейско дружество.

„Няма да се обидя, ако откажете“, казах аз.

Майката прие книгата.

„Вярваме, че Исус е пророк и затова ще прочетем книгата“, отвърна майката.

След няколко дни Шърли се обади, за да попита дали говоря „судански“ език.

„Има друго семейство от Африка, което бих желала да посетиш“, каза тя.

Искрената любов и топло отношение към чужденците продължава да отключва сърца. Нейният пример ни вдъхновява да следваме метода на Христос: „Само Христовият метод ще доведе до истински успех при достигане на хората. Спасителят общуваше с тях, задоволяваше техните нужди и печелеше тяхното доверие. Тогава им заръчваше: „Следвай ме“ (Елън Уайт, „По стъпките на Великия Лекар“).

Шърли общува с хората, изслушва ги, служи им и проявява истинска любов и приемане, с което премахва и най-страшните бариери. Ние също можем да вървим от сърце на сърце, както прави Шърли всеки ден.

Исус е казал: „По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си“ (Йоан 13:35).

Любовта, която разкрива, че сме Исусови ученици, е същата сила, която отваря сърцата на другите и ги подбужда да станат Негови последователи.

Тази мисионска история илюстрира Цел № 2: „Да укрепим и разнообразим адвентната мисионска дейност в големите градове, прозореца 10/40, сред невярващите и сред нехристиянските религии.“ За повече информация посетете сайта: IWillGo2020.org.

Свързан урок >>